Loading...

Ett trovärdigt klimatarbete utgår från en genomtänkt klimatstrategi

Den börjar med en beräkning och en åtgärdsplan för att minska utsläppen. För att ta sitt fulla klimatansvar bör man klimatkompensera genom seriösa och trovärdiga projekt och avslutningsvis kommunicera vad man gjort.

Nyheter

Hur bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål för hållbar utveckling?

By | May 16th, 2016|

Under 2015 tog FN fram 17 Globala Mål för att nå hållbar utveckling. Tre huvudmål har lyfts fram: Att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen. De Globala Målen är [...]

Åtgärder genom samverkan (del 3 av 3)

By | May 4th, 2016|

Här kommer äntligen den tredje och avslutande delen av vår bloggserie om hur företag kan minska sina utsläpp internt, Åtgärder genom samverkan. Det är ovanligt att företag idag äger eller har kontroll över hela sin [...]

Dags att godkänna Parisavtalet

By | April 22nd, 2016|

Idag hålls ratificeringsceremonin för Parisavtalet på FN:s högkvarter i New York. Avtalet är det som länderna tillsammans enades kring i december förra året vid COP21-mötet i Paris. Där beslutade man bland annat om att den globala uppvärmningen måste [...]

Åtgärder som kräver teknikskifte (del 2 av 3)

By | April 18th, 2016|

Teknikskifte innebär att gå från en teknologi till en annan. Ett vanligt exempel är övergången till förnybar el som betyder att man köper el producerad från en annan teknologi, till exempel byter till vind från [...]

Botkyrka kommun klimatkompenserar

By | April 14th, 2016|

Jessica Nyberg från Botkyrka kommun berättar om kommunens hållbarhetsarbete Varför klimatkompenserar ni? Klimatfrågorna är en viktig del i Botkyrkas arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Att Botkyrka inte ska bidra till klimatförändringarna är en av kommunens [...]

GöteborgsVarvet 2016 klimatkompenseras!

By | April 11th, 2016|

Världens största halvmaraton GöteborgsVarvet har tidigare varit miljödiplomerade, evenemanget har nu valt att utöka hållbarhetsarbetet genom att certifiera sig enligt den internationella standarden ISO20121 för hållbara evenemang. Utöver miljömässig hållbarhet ingår även fokus på social [...]