Våra projekt

I kartan kan ni hitta ett urval av de FN-godkända och egenutvecklade projekt vi erbjuder klimatkompensation från. Dessutom har vi flertalet samarbeten med projektutvecklare inom exempelvis frivilliga energiprojekt eller projekt inom skogssektorn. Vi har handplockat några av de enligt oss bästa och mest trovärdiga projekten. Läs mer om varje specifikt projekt genom att klicka dig vidare i kartan eller längre ner på sidan.

Sri Balaji – Gold Standard CDM

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Gold Standard och CDM-ceritifierat.

Jilin Mali – Gold Standard CDM

Jilin Mali är en vindkraftspark i Jilin-provinsen i nordöstra Kina. Gold Standard och CDM-certifierat.

Sodo – Gold Standard VER

Sodo Idag återstår endast 3% av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp och en minskad bindning av kol i mark [...]

Hindustan – Gold Standard CDM

Hindustan är en vindkraftspark i norra Indien. Gold Standard och CDM-certifierat.

LifeStraw – Gold Standard VER

LifeStraw är en enkel filtreringsteknik som distribueras ut till lokalbefolkningen i Butere, Kenya.

Tropical Mix – Gold Standard VER

Ett unikt trädplanteringsprojekt i Panama med skogsbevarande element. Ett av världens ytterst få Gold Standard certifierade skogsprojekt, dessutom Rainforest Alliance certifierat och FSC märkt skog.

Gyapa – Gold Standard VER

Genom detta projekt får familjerna i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade Gyapa-spisar. Gold Standard VER.

Zambia Community Agroforestry Project – REDD+

Zambia REDD+ Zambias skogar krymper i snabb takt på grund av behovet av kol i landets storstäder. I projektområdet är fattigdomsnivån [...]

Yinyi – Gold Standard CDM

Yinyi är en vindkraftspark i Ningxiaprovinsen i norra Kina. Gold Standard och CDM-certifierad.

Florestal St Maria – REDD

Florestal St Maria är ett projekt som för att säkerställa ett hållbart skogsbruk. REDD + VER.

Intern klimatfond (projektstöd)

För en del organisationer kan lagar eller intern styrning hindra möjligheten för organisationen att investera i projekt i utvecklingsländer. Vid dessa fall kan en intern klimatkompensationsfond vara en lösning för att sätta en prislapp på sina klimatutsläpp och kvantifiera klimatnyttan genom styrning.

Utsläppsrätter (EUA:er)

Vid köp av utsläppsrätter försvinner samma tillåtna mängd från marknaden och mängden som andra i sin tur kan släppa ut begränsas. Vid överskott av utsläppsrätter kan dessa säljas vidare eller annulleras vilket innebär att den tillåtna mängden växthusgaser inte släpps ut alls.