Vitamin Well, NOCCO och NOBE aloe veras verksamhetskompatibla klimatarbete

Vitamin Well, NOCCO, NOBE aloe vera I sin jakt på en lägre klimatpåverkan har Vitamin Well, NOCCO och NOBE aloe vera valt Tricorona Climate Partner som sin samarbetspartner. Samarbetet består av att Tricorona beräknar växthusgasutsläppen från deras verksamhet, bistår i strategiarbetet för att effektivt minska verksamheternas klimatpåverkan och klimatkompensera för utsläppen som i dagsläget inte [...]

MTG trappar upp satsning för klimatet

MTG har valt Tricorona som samarbetspartner för koncernens klimatrevision. Revisionen omfattar samtliga länder där koncernen har verksamhet.

Best Transport klimatkompenserar alla sina transporter

Best Transport har under många år arbetat målmedvetet med att lindra egen och sina kunders klimatpåverkan. Best förflyttning från fossila till förnyelsebara bränslen är unikt inom branschen.

Björn Borg skall sänka sina utsläpp med 40% mellan 2013-2019

Björn Borg är ett bolag med ett brett hållbarhetsarbete och med tydliga miljömål. Bland annat har Björn Borg som mål för sitt klimatarbete att mellan 2013 och 2019 reducera koncernens koldioxidutsläpp per omsatt krona med 40 %. För att kunna nå det ambitiösa klimatmålet har Björn Borg valt att genom Tricorona redovisa bolagets klimatpåverkan.

SMHI klimatkompenserar med Gold Standard certifierade FN godkända projekt.

SMHI klimatkompenserar med Gold Standard certifierade FN godkända projekt. Efter upphandling under sommaren 2017 valde Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, Tricorona Climate Partner som leverantör av klimatkompensation. Givet att SMHI är en svensk myndighet, är kraven höga. Bland annat ska klimatkompensationen explicit komma från FN-godkända projekt som är certifierade enligt Gold Standard (läs mer [...]

PostNord erbjuder klimatekonomiska tjänster

PostNord har tagit fram ett flertal Klimatekonomiska tjänster som tar hänsyn till miljön och som dessutom är klimatkompenserade genom Tricorona. PostNords Klimatekonomiska tjänster tar ansvar för allt från tryck till papper och uppfyller Svanens kriterier eller motsvarande.

H&M klimatkompenserar för att fullfölja sina klimatmål

H&M har en ambitiös klimatstrategi där de ställer upp tuffa klimatmål för den egna verksamheten. För att fullfölja de uppsatta målen klimatkompenserar H&M utsläppen som överstiger målen, motsvarande 67 000 ton CO2e. Det gör man genom utsläppsreduktioner från Gold Standard CDM-projekt från Tricorona.

SDR erbjuder klimatkompenserad direktreklam

SDR arbetar målmedvetet med att minska sin miljöpåverkan från drift, distribution och administration genom att eftersträva ett effektivt utnyttjande av energi- och naturresurser i verksamheten. Svensk Direktreklam är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2000.

Luftfartsverket har klimatkompenserat med CDM projekt sedan 2006

LFV bedriver ett aktivt klimatarbete både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa bra förutsättningar för kunderna att minska sin klimatpåverkan.

Axfood först ut med klimatsäkrade hygien- och rengöringsprodukter

Axfood har valt Tricorona som sin klimatpartner till de första klimatsäkrade konsumentprodukterna på marknaden. Detta till en produktlinje som ingår i Axfoods nya varumärke Garant Såklart.

SEK och Tricorona har samarbetat sedan 2007

Svensk Exportkredit AB (SEK) har sedan många år tillbaka redovisat sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet. Man har även inkluderat klimatpåverkan i sin hållbarhetsrapport, som numera är en integrerad del av årsredovisningen.

Out of Homes klimateffektiva leveransprocesser

Out of Home är en rikstäckande livsmedelsgrossist som vänder sig till restauranger, storkök, caféer och hotell. På outofhome.se kan deras kunder enkelt beställa varor som levereras inom någon dag med klimateffektiva leveransprocesser. Just leveranserna ut till kunderna klimatkompenserar Out of Home genom Tricorona.

Teracom Group klimatkompenserar med Gold Standard CDM projekt

Målet sedan 2011 är att hela koncernen årligen ska sänka sin klimatpåverkan med 3 procent.

Första konferensen i Stockholm City som klimatkompenserar

Best Western Kom Hotel Stockholm är den första konferensen i Stockholm City som klimatkompenserar.

Luger gjorde Way out West till en vegetarisk festival

I samarbete med Tricorona gjorde Luger musikfestivalen Way Out West 100 % vegetarisk; all kött och fisk togs bort från menyerna under 2012 års festival.

Alex&Phil – Supermat för superungar

Alex&Phils mål är att vi som företag och alla våra produkter ska vara klimatneutrala. För att uppnå detta mål samarbetar vi med Tricorona Climate Partner AB för att redan från första sålda förpackning ha ett aktivt klimatsamarbete på plats.