Sri Balaji – Gold Standard CDM

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Gold Standard och CDM-ceritifierat.

Jilin Mali – Gold Standard CDM

Jilin Mali är en vindkraftspark i Jilin-provinsen i nordöstra Kina. Gold Standard och CDM-certifierat.

Sodo – Gold Standard VER

Sodo Idag återstår endast 3% av Etiopiens naturliga skogar. Den långt framskridna avskogningen innebär ökade växthusgasutsläpp och en minskad bindning av kol i mark och träd. Avskogningen har dessutom resulterat i att den etiopiska jordbrukssektorn, som förser över 90% av populationen med deras levebröd, [...]

Hindustan – Gold Standard CDM

Hindustan är en vindkraftspark i norra Indien. Gold Standard och CDM-certifierat.

LifeStraw – Gold Standard VER

LifeStraw är en enkel filtreringsteknik som distribueras ut till lokalbefolkningen i Butere, Kenya.

Tropical Mix – Gold Standard VER

Ett unikt trädplanteringsprojekt i Panama med skogsbevarande element. Ett av världens ytterst få Gold Standard certifierade skogsprojekt, dessutom Rainforest Alliance certifierat och FSC märkt skog.

Gyapa – Gold Standard VER

Genom detta projekt får familjerna i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade Gyapa-spisar. Gold Standard VER.

Zambia Community Agroforestry Project – REDD+

Zambia REDD+ Zambias skogar krymper i snabb takt på grund av behovet av kol i landets storstäder. I projektområdet är fattigdomsnivån hög, ca 90 %, vilket har gjort invånarna beroende av inkomsterna från kol vilket i sin tur har främjat ett [...]

Yinyi – Gold Standard CDM

Yinyi är en vindkraftspark i Ningxiaprovinsen i norra Kina. Gold Standard och CDM-certifierad.

Florestal St Maria – REDD

Florestal St Maria är ett projekt som för att säkerställa ett hållbart skogsbruk. REDD + VER.

Intern klimatfond (projektstöd)

För en del organisationer kan lagar eller intern styrning hindra möjligheten för organisationen att investera i projekt i utvecklingsländer. Vid dessa fall kan en intern klimatkompensationsfond vara en lösning för att sätta en prislapp på sina klimatutsläpp och kvantifiera klimatnyttan genom styrning.

Utsläppsrätter (EUA:er)

Vid köp av utsläppsrätter försvinner samma tillåtna mängd från marknaden och mängden som andra i sin tur kan släppa ut begränsas. Vid överskott av utsläppsrätter kan dessa säljas vidare eller annulleras vilket innebär att den tillåtna mängden växthusgaser inte släpps ut alls.