Project Description

Intern klimatfond (projektstöd)

Att klimatkompensera genom reglerade och certifierade projekt  är för företag och organisationer en kostnadseffektiv och ett smidigt sätt att hantera sin klimatpåverkan liksom skapa incitament för förändring och minskade utsläpp.

För en del organisationer kan lagar eller intern styrning hindra möjligheten för organisationen att investera i projekt i utvecklingsländer. Vid dessa fall kan en intern klimatkompensationsfond vara en lösning för att sätta en prislapp på sina klimatutsläpp och kvantifiera klimatnyttan genom styrning.

För att en intern klimatfond ska bli ett effektivt styrmedel för organisationen är det viktigt att man dels genomför uppskattningar och beräkningar för utsläppen samt att de åtgärder man genomför med pengarna från t.ex. en så kallad ”klimatfond” är effektiva. Åtgärderna skall ju sänka utsläppen för verksamheten och helst till en så låg kostnad som möjligt, det är viktigt för att den interna klimatfonden ska bli lönsam både för er verksamhet och för klimatet.

För att en klimatfond ska vara effektiv och kunna förbättras från år till år bör klimatnyttan kunna gå att beräkna. På Tricorona hjälper vi er med det genom att skapa en process kring detta och sätter upp vilka riktlinjer som ska gälla. Vi kan även kvantifiera de åtgärder ni är intresserade av att vidta samt beräkna den totala vunna klimatnyttan. Självklart använder vi oss av beprövade metoder och verktyg som GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol); en internationellt erkänd standard för beräkning av växthusgaser.

Vill ni starta en intern klimatfond men vet inte var ni skall starta eller hur ni ska gå tillväga? Kontakta oss så berättar vi mer!