Project Description

Sri Balaji UNFCCC, hemsida

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar på så viss med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i landet och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år. Det gör att projektet bidrar till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra källa till inkomst för lokalbefolkningen då Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Indiens nuvarande energiproduktion är näst intill helt baserad på fossila bränslen men genom att bidra med fossilfri energi till elnätet minskar projektet de lokala föroreningarna då partikelhalten i luften minskar. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

 

pdf pdf
Faktablad svenska Factsheet english

Koldioxidreduktion
29 000 ton CO2e. per år

Certifiering
CDM – Gold Standard

Typ av projekt
Biomassa

Projektnummer
UNFCCC ID: 362

Gold Standard ID: GS382