Tropical Mix – Gold Standard VER 2018-01-11T08:52:30+00:00

Project Description

Tropical Mix

Tropical Mix är ett unikt skogsprojekt med flertalet ytterst trovärdiga certifieringar. I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem. Detta trädplanteringsprojekt sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 1,9 miljoner träd planterats under projektets tid som inte bara binder koldioxid men även binder och säkrar vatten som minskar risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 135 100 ton. Utöver ekologiska fördelar har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena används för hållbar kakaoproduktion som bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har även genererat långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningarna. Tropical Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.

Projektets totala koldioxidreduktion
323 085 ton CO2e

Certifiering
Gold Standard, Rainforest Alliance, FSC, CCB Standards och UTZ

Typ av projekt
Trädplantering och skogsbevarande

Samarbetspartner
CO2OL

Projektnummer
Gold Standard ID: GS2557