fbpx
Loading...
Tricorona Climate Partner AB2018-09-19T14:38:32+00:00

Hållbart värdeskapande

Vi hjälper hundratals företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan och inkludera klimatperspektivet i verksamhetens strategi. Vare sig ni vill fokusera på en produkt, tjänst eller hela verksamheten så finns det stor affärsnytta i att arbeta med hållbarhet och klimatfrågan. 

KLIMATBERÄKNING

Beräkning

Det första steget i ett framgångsrikt och värdeskapande klimatarbete är att kartlägga och beräkna utsläppen.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Reduktion

En genomtänkt klimatstrategi möjliggör minskandet av utsläppen på ett genomförbart och kostnadseffektivt sätt.

LÄS MER
KLIMATKOMPENSATION

Kompensation

Parallellt med reduktioner är klimatkompensation idag det mest kostnadseffektiva sättet att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan.

LÄS MER

Så fungerar det!

Se filmen om vad vi gör och hur vi kan hjälpa er att hantera företagets klimatpåverkan.

Våra tjänster

Förutom klimatberäkningar, klimatstrategier och klimatkompensation tillhandahåller vi ett flertal andra tjänster inom klimatområdet. Kontakta oss för mer information.

KLIMATBERÄKNING

Klimatredovisning

En klimatredovisning är vanligtvis en komplett redovisning av en organisations klimatpåverkande utsläpp.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Reseredovisning

Genom att sätta mål och minska sina utsläpp från resor kan man spara mycket tid och pengar.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Emissionsfaktorer

Rätt emissionsfaktorer är avgörande för en klimatberäknings kvalitet.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Revision

Om ni själva gör klimatberäkningar kan det finnas ett stort värde att vi hjälper er att granska och revidera.

LÄS MER
STRATEGI

Carbon benchmark

Carbon benchmark ger er möjlighet att analysera era utsläpp i jämförelse flertalet andra verksamheter.

LÄS MER
STRATEGI

Kommunikation

Vi hjälper er att definiera en konkret och tydlig kommunikationsstrategi för era klimatrelaterade initiativ.

LÄS MER

Hur tar du ditt klimatansvar?

Klimatkompensation är det mest kostnadseffektiva sättet att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan. Du kan enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt direkt på klimatkompensera.se

TILL KLIMATKOMPENSERA.SE

Ett urval av våra projekt

Här finner du ett urval av projekten som ni kan klimatkompensera genom. Dessutom har vi flertalet globala samarbeten med andra projektutvecklare om ni har specifika krav eller önskemål.

2018-10-27T10:59:52+00:00

Sri Balaji – Bioenergi i Indien

Ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östa Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

2018-10-30T16:04:03+00:00

Barangay – Vindenergi på Filippinerna

Barangay är en av de första förnybara energiprojekt i landet och syftar till att minska landets beroende fossil energi och öka mängden grön och förnybar energi.

2018-10-27T11:05:04+00:00

Hindustan – Vindenergi i Indien

I Hindustan i norra Indien genererar 75 vindturbiner tillsammans ca 116 000 MWh el per år. Det här minskar utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen.

VISA FLER

Blogg

Här hittar du det senaste inom bland annat klimat, våra projekt och kundsamarbeten. Skriv in din e-postadress längst ner på sidan för att prenumerera på vårat nyhetsbrev.

Årets julklapp är klimatneutral

Klimatkompenserad anställd i julklapp! Är ni precis som vi trötta på all onödig konsumtion kring juletid? En anställd i Sverige står i snitt för en klimatpåverkan om 5 ton CO2e per år*. Varför inte satsa på en hållbar julklapp [...]

Nudging del 2: Få dina medarbetare att göra klimatsmarta val

Att designa beteenden med hjälp av Nudging är en effektiv strategi för att göra det lätt för medarbetare att välja det klimatsmarta alternativet. Nudging handlar om att påverka människor till att förändra sina beteenden, inte nödvändigtvis deras attityd. För att [...]

Interna klimatfonder – en tveksam strategi!

Interna klimatfonder, eller intern klimatskatt, innebär att varje aktivitet en organisation utför som orsakar utsläpp av växthusgaser beläggs med en kostnad som är tänk att användas till åtgärder för att motverka motsvarande utsläpp längre fram i tiden. Dessa pengar [...]

IPCC: Extra allt – och det nu!

Med en stor kraftansträngning kan vi klara att begränsa temperaturhöjningen till 1.5 grader. Att begränsa den till två grader kan visa sig bli mycket svårare. Hur går det ihop? Jo IPCC-rapporten slår fast att kring, eller strax bortom, två [...]

Hur blir man klimatpositiv?

Frågan om att bli klimatpositiv har aldrig varit mer aktuell, bland annat tack vare MAX Burgers. Det viktigaste man kan göra är att reducera sina utsläpp men måndagens rapport från IPCC visar tydligt att det inte räcker. Parallellt behöver [...]

Ny global rapport: så halverar vi klimatutsläppen till 2030

I den nya globala rapporten “Exponential Climate Action Roadmap” presenteras 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Rapporten är signerad av flera svenska forskare och företag däribland [...]

VISA FLER