fbpx
Loading...
Tricorona Climate Partner AB2019-03-04T16:29:34+02:00

Hållbart värdeskapande

Vi hjälper hundratals företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan och inkludera klimatperspektivet i verksamhetens strategi. Vare sig ni vill fokusera på en produkt, tjänst eller hela verksamheten så finns det stor affärsnytta i att arbeta med hållbarhet och klimatfrågan. 

KLIMATBERÄKNING

Beräkning

Det första steget i ett framgångsrikt och värdeskapande klimatarbete är att kartlägga och beräkna utsläppen.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Reduktion

En genomtänkt klimatstrategi möjliggör minskandet av utsläppen på ett genomförbart och kostnadseffektivt sätt.

LÄS MER
KLIMATKOMPENSATION

Kompensation

Parallellt med reduktioner är klimatkompensation idag det mest kostnadseffektiva sättet att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan.

LÄS MER

Så fungerar det!

Se filmen om vad vi gör och hur vi kan hjälpa er att hantera företagets klimatpåverkan.

Våra tjänster

Förutom klimatberäkningar, klimatstrategier och klimatkompensation tillhandahåller vi ett flertal andra tjänster inom klimatområdet. Kontakta oss för mer information.

KLIMATBERÄKNING

Klimatredovisning

En klimatredovisning är vanligtvis en komplett redovisning av en organisations klimatpåverkande utsläpp.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Reseredovisning

Genom att sätta mål och minska sina utsläpp från resor kan man spara mycket tid och pengar.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Emissionsfaktorer

Rätt emissionsfaktorer är avgörande för en klimatberäknings kvalitet.

LÄS MER
KLIMATBERÄKNING

Revision

Om ni själva gör klimatberäkningar kan det finnas ett stort värde att vi hjälper er att granska och revidera.

LÄS MER
STRATEGI

Carbon benchmark

Carbon benchmark ger er möjlighet att analysera era utsläpp i jämförelse flertalet andra verksamheter.

LÄS MER
STRATEGI

Kommunikation

Vi hjälper er att definiera en konkret och tydlig kommunikationsstrategi för era klimatrelaterade initiativ.

LÄS MER

Hur tar du ditt klimatansvar?

Klimatkompensation är det mest kostnadseffektiva sättet att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan. Du kan enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt direkt på klimatkompensera.se

TILL KLIMATKOMPENSERA.SE

Ett urval av våra projekt

Här finner du ett urval av projekten som ni kan klimatkompensera genom. Dessutom har vi flertalet globala samarbeten med andra projektutvecklare om ni har specifika krav eller önskemål.

2018-10-27T10:59:52+02:00

Sri Balaji – Bioenergi i Indien

Ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östa Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle.

2018-10-30T16:04:03+02:00

Barangay – Vindenergi på Filippinerna

Barangay är en av de första förnybara energiprojekt i landet och syftar till att minska landets beroende fossil energi och öka mängden grön och förnybar energi.

2018-10-27T11:05:04+02:00

Hindustan – Vindenergi i Indien

I Hindustan i norra Indien genererar 75 vindturbiner tillsammans ca 116 000 MWh el per år. Det här minskar utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen.

VISA FLER

Blogg

Här hittar du det senaste inom bland annat klimat, våra projekt och kundsamarbeten. Skriv in din e-postadress längst ner på sidan för att prenumerera på vårat nyhetsbrev.

Guide till att kommunicera klimatkompensation

Affärsnyttan med klimatkompensation är ofta kopplad till att initiativet kommuniceras. Detta leder till ökad konkurrenskraft, nöjdare medarbetare och inte minst så utmanar det branschkollegorna att börja jobba med klimatfrågan. Kommunikationen måste dock göras på rätt sätt för att behålla trovärdigheten: [...]

GUIDE: Klimatkompensering genom trädplantering

För många är klimatkompensation synonymt med träd. Men plantering av träd är inte på långa vägar den större delen av de verksamma klimatkompensationsprojekten i världen. Kanske beror associationen på det så tydliga i hur träd kan minska andelen koldioxid [...]

Klimatkompensation är inte att köpa sig fri!

Ibland liknas klimatkompensation med avlatsbrev – att man köper sig fri från synder. I en artikel om hållbart företagande i Breakit säger affärsutvecklaren och författaren Pia Anderson om klimatkompensation: ”Jag tycker att det är som ifall en man är notoriskt otrogen och [...]

4 tips för bättre datainsamling vid klimatredovisning

Datainsamling till en organisations klimatredovisning kan vara ett mer eller mindre omfattande arbete beroende på vilken typ av beräkning man gör och/eller hur organisationen ser ut. Ofta innebär det att man letar fram ny typ av information. Vilken data ska man [...]

VISA FLER