Clarion Hotels klimatsatsar och erbjuder klimatkompenserade tjänster till sina kunder.

Det första hotellet i hotellkedjan att införa detta är Clarion Hotel Stockholm på Södermalm. Hotellet kommer att erbjuda sina kunder klimatkompenserade hotellnätter, middagar och konferenser vilket innebär att kunden på ett enkelt sätt kan få redovisat vistelsens klimatpåverkan och kompensera för den.

– Vi på Clarion Hotel Stockholm kommer att börja klimatkompensera våra egna tjänsteresor. I samband med det initiativet upptäckte vi att det inte finns något hotell där gäster kan klimatkompensera för sitt boende. Därför ger vi nu våra gäster möjligheten att klimatkompensera sin vistelse som går till det klimatprojekt vi valt att stödja, säger Marcus Majewski, vd för Clarion Hotel Stockholm.

De klimatkompenserade tjänsterna har tagits fram i samarbete med klimatkonsultföretaget Tricorona Climate Partner och innebär att hotellnätterna, middagarna och konferenstjänsterna har genomgått klimatberäkningar för att få reda på den klimatpåverkan de ger upphov till och sedan klimatkompenseras dessa utsläpp i motsvarande grad.

Klimatkompensationen kommer från ett koldioxidreducerande CDM-projekt (Clean Development Mechanism) som är FN-certifierat under Kyotoprotokollet samt genom Gold Standard*, vilket garanterar att projektet ger bevisad klimatnytta och samtidigt bidrar till hållbar utveckling.

Clarion har valt att kompensera genom det Indiska biomassakraftverket Sri Balaji som ersätter fossila bränslen med jordbruksavfall. Förutom klimatnyttan ger projektet även många positiva sidoeffekter såsom minskade luftföroreningar, bättre tillgång till el, nya arbetstillfällen för lokalbefolkningen samt tillgång till skola och sjukvård.

Vi är mycket nöjda med Clarion Hotels klimatåtagande. Vi ser att denna typ av tjänster blir allt mer efterfrågade då det underlättar för företagen att göra klimatsmarta val, säger Per Egstam vd på Tricorona Climate Partner. Från och med nu vet alla som vill bo, äta eller konferera klimatsmart att man kan välja Clarion Hotel Stockholm för detta.