Ny version av klimatkompensationshandboken ute nu!

För ett år sedan tog vi på Tricorona fram den första versionen av Klimatkompensationshandboken då vi såg att det behövdes mer information om ämnet. Mottagandet var överväldigande och vi tvingades trycka upp en ny upplaga för att möta efterfrågan. Det är därför naturligt att gå vidare och ta fram en ny version där vi också självklart tar hänsyn till de kommentarer och synpunkter vi fått. Vi har även uppdaterat med hänsyn till att det gått ytterligare ett år i ett område som ständigt utvecklas.

Klimatet är en av vår tids ödesfrågor, och många företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner har insett att de både måste och kan göra någonting för att motverka klimatförändringar. De flesta kan göra mycket inom den egna organisationen för att minska sin klimatpåverkan. Att klimatkompensera innebär att ta ansvar för de utsläpp som återstår genom att finansiera utsläppsreduktioner utanför verksamheten.

Klimatkompensation är en liten, men nödvändig, del av lösningen på klimatfrågan. Även om klimatkompensation nu blivit ett etablerat fenomen på den svenska marknaden, är det fortfarande många som undrar vad det egentligen är, hur det fungerar, vilken klimatnytta det gör, hur man undviker felsteg och hur klimatkompensation platsar i en klimatstrategi. Denna handbok har skrivits för att att svara på dessa frågor och ge läsaren möjligheten att ta ställning i frågan samt ställa krav på sin leverantör av klimatkompensation.

Boken är kostnadsfri.

Ladda ner den kostnadsfritt här
Beställ ett tryckt exemplar här