Allt fler företag vill plantera träd som en del i sitt miljöarbete, som en del av ett produkt-erbjudande eller för att bidra till hållbar utveckling i Afrika.

Allt större delar av Afrika skövlas idag för virke eller för att ge plats åt nya odlingar. För varje 28 träd som huggs ner är det endast ett som återplanteras, jämfört med Sverige där fler träd planteras än som huggs ned.

Tricorona erbjuder trädplantering i Mau i Kenya, östra Afrikas mest hotade, omskrivna och kanske viktigaste skog. Fokus är återplantering av skövlade områden och genom den även skydda den viktigaste källan till vatten för Nairobi.

Trädplantering bidrar till:

  • förhindrad avskogning
  • förhindrad ökenspridning
  • biologisk mångfald
  • minskad jorderosion
  • vattensäkerhet
  • nya arbetstillfällen

Vill du få mer information om trädplantering – kontakta oss!