Den exakta klimatvinsten med att byta till vegetariskt beror på krögarnas val av ersättnings-produkter för kött och fisk. För att redan nu kunna bedöma den ungefärliga klimatnyttan har 2011 års festivals köttkonsumtion beräknats, liksom vad klimatpåverkan hade blivit om den ersatts med vegetariska rätter. Klimatpåverkan hade då minskat cirka 80 %, eller nästan femtio ton koldioxidekvivalenter. En tumregel är att varje energienhet kött kräver tio energienheter foder; för varje steg i näringskedjan förloras nio tiondelar.

Produkt

   kg CO2e 2011

   Ersättningsråvara

    kg CO2e

    Differens kg CO2e

Korv

825

Soja

263

-562

Hamburgare

38 500

Quorn

7 700

-30 800

Kycklinggryta

1 400

Soja

700

-700

Kebab

17 550

Tzay

1 000

-16 550

SUMMA

58 275

9 663 

-48 613 

Av de vegetariska alternativ som finns på marknaden har Quorn, som framställs rent industriellt, i dagsläget det högsta klimatavtrycket, men tar minst mark i anspråk, använder mycket lite vatten och orsakar inga kväveläckage. Sojan har lägre klimatpåverkan, men tar odlingsmark i anspråk – dock ungefär bara en tiondel jämfört med om sojan ges till kreatur som sedan äts som kött.

Way Out Wests totala klimatpåverkan beräknades 2011 till omkring 200 ton CO2e. Artisternas resor till och från festivalen, festivalens dieselaggregat, lokaltransporter och liknande står för cirka 150 ton, medan maten står för cirka 50 ton. Bytet till 100% vegetarisk kost minskar därmed festivalens totala klimatpåverkan med uppemot 20%.

– Den indirekta effekten kan bli mångfalt större. Om var tredje besökare beslutar sig för ”köttfri måndag” varje vecka under ett år, blir klimatvinsten cirka 1500 ton koldioxidekvivalenter per år, drygt sju gånger större än festivalens totala klimatavtryck, säger Göran Erselius, på Tricorona Climate Partner som beräknat Way Out Wests klimatpåverkan.

 

För ytterligare information:
Joel Borg, Way Out West, 0733-148 216
Göran Erselius, Tricorona Climate Partner, 0733-631 321