Emma Lindgren kommer direkt från Köpenhamns Handelshögskola där hon har tagit en masterexamen i internationell ekonomi och politik med inriktning på hållbart företagande. I Köpenhamn startade Emma upp studentorganisationen 180 Degrees Consulting Copenhagen, ett initiativ som syftar till att öka det sociala och miljömässiga värdet hos hjälporganisationer och företag.

Emma kommer primärt att arbeta som projektkoordinator på Hagainitiativet och i övrigt som klimatstrategikonsult på Tricorona .

– Jag brinner för klimatfrågan och därför är det väldigt inspirerande att få jobba tillsammans med människor som varje dag försöker hitta lösningar på problemen, säger Emma Lindgren.

– Efterfrågan från företag som vill ta ansvar för och minska sin klimatpåverkan har ökat starkt på sistone. Emma är därför ett välkomnat tillskott till vårt team, säger Per Egstam, vd för Tricorona Climate Partner.