Tricorona söker en analytiker med kompetens inom klimatberäkning till Stockholmskontoret. Tricorona är världsledande på att utveckla projekt som minskar utsläppen av växthusgaser. Projekten används dels inom Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och dels till frivilligmarknaden då företag, myndigheter och privatpersoner önskar klimatkompensera.

Inom Tricorona finns en konsultorganisation som stödjer kunder med att beräkna deras utsläpp av växthusgaser. Inom den organisationen söker vi nu en analytiker som kan medverka i hela kedjan från att träffa våra uppdragsgivare, beräkna deras utsläpp av växthusgaser, skriva och presentera rapporter på området. De vanligaste uppdragen är att sammanställa klimatredovisningen för företag och myndigheter i Sverige. Det är därför meriterande om du tidigare arbetat med beräkningar av carbon footprint.

Du kommer samarbeta med kollegor och uppdragsgivare på en daglig basis. Vi tror att du redan nu har kompetens inom klimatfrågan, klimatberäkningar och därmed förmodligen även en relevant akademisk bakgrund. För att trivas i arbetet behöver du känna dig bekväm med att arbeta under tidspress, skriva och tala svenska. Eftersom mycket av arbetet kretsar kring siffror tror vi att du redan idag är en strukturerad och kvalificerad insamlare och sammanställare av data av olika slag. Du är säkert redan van att hantera din tid på ett professionellt sätt och har erfarenhet av att arbeta projektorienterat.

Tricorona erbjuder utmärkta anställningsförhållanden i en internationell atmosfär där medarbetarna värderar klimatfrågan högt.

 

Sänd din ansökan till info@tricorona.se, urval sker löpande.