Som tidigare rapporterats på hemsidan så utvecklar Tricorona ett så kallat Programme of Activities i Rwanda i samarbete med Belgiens federala regering och DG Works, en CDM-konsultfirma i Rwanda.

Programmet fungerar som en paraplystruktur för olika typer av projekt inom förnyelsebar energi såsom vattenkraft, geotermisk- och solenergi och har fördelen att transaktionskonstnaderna för att generera utsläppsrätter minskar genom storskalighetsfördelar. ”Programformen för utveckling av CDM-projekt i Rwanda är vettig eftersom flertalet projekt som utvecklas inom förnyelsebar energi i landet är småskaliga” säger Jenny Oakes på Tricoronas Singapore-kontor som koordinerar satsningen. ”Vi har sett ett stort intresse från projektutvecklare att delta i programmet just eftersom det sänker kostnaden för att generera utsläppsrätter. Tidigare har man inte kunnat dra nytta av den extra finansiering som försäljningen av utsläppsrätter utgör för de enskilda projekten då transaktionskostnaderna för utvecklingen av fristående CDM-projekt har varit för höga.”

Programmet genomgår nu en tredjepartsgranskning av Tüv Rheinland (China) Ltd vilket är ett viktigt steg i processen mot registrering hos FN (registrering innebär grönt ljus för att generera utsläppsrätter). I slutet av september genomfördes platsbesök i Rwanda av Tüv Rheinland för att säkerställa att programmet uppfyller inte bara FN:s krav på CDM-projekt men även lagar och förordningar i Rwanda. Programmets pilotprojekt är ett småskaligt vattenkraftsverk med en installerad kapacitet på 2.9MW. Projektet utvecklas av Ngali Energy Ltd och förväntas minska utsläppen av växthusgaser med 13,000 ton årligen från 2015.