Anders Wijkman menar att klimatkompensation kan ses som en av många parallella aktiviteter för att på allvar göra något åt ett alltmer allvarligt klimathot. Att hjälpa till att sprida klimatsmart teknik till utvecklingsländer är det bästa sättet att klimatkompensera på.

Anders är samhällsdebattör och författare till bl.a. boken ”Den stora förnekelsen”, han har tidigare varit riksdagsledamot samt ledamot i Europaparlamentet.

Hur viktig är klimatfrågan?

Klimatfrågan är ett av de tydligaste exemplen på att vi överutnyttjar jordens resurser. Vi lånar av framtiden – i naturen men också i penningekonomin. Det kan vi inte fortsätta med. Klimatfrågan är extra allvarlig eftersom vi snart kan ha nått en punkt där vi inte kan vända tillbaka, där det blir i praktiken omöjligt att stabilisera klimatet.

Vad tycker du om att man klimatkompenserar sina utsläpp?

Klimatkompensation är bra inte minst för att det tvingar människor att tänka efter och att reflektera över hur olika typer av konsumtion och resande påverkar klimatet. Klimatkompensation är en aktivitet som kan hjälpa oss komma ur klimatförnekelsen och inspirera till att se över våra utsläpp. Ett stort problem i sammanhanget är dock att EU’s utsläppsmarknad inte fungerar som den skall. Priset för en utsläppsrätt idag är löjligt lågt.

Frivilligmarknaden är avsevärt bättre genom att man där kan söka upp projekt av hög kvalitet – och där kostnaden ligger på en nivå som hyggligt svarar mot den uppskattade skadan av utsläppen av växthusgaser – och där även uppföljningen håller hög klass.

Vilket är det bästa sättet att klimatkompensera?

Att hjälpa till att sprida klimatsmart teknik till utvecklingsländer är det bästa. Men då gäller det att ha bra kontroll på det projekt man stödjer och det kan man bara få genom att utnyttja organisationer som har specialiserat sig på denna typ av verksamhet. Klimatkompensation kan ses som en av många parallella aktiviteter för att på allvar göra något åt ett alltmera allvarligt klimathot.

 

Läs mer om våra klimatkompensationsprojekt

Fotograf: Vibeke Aronsson