Att klimatkompensera med CDM projekt är inte bara ett effektivt miljöinitiativ att ta utan bidrar ofta också till samhällsnytta i de länder där projekten skapas. Exempel på sociala fördelar kan vara att projektet skapar det nya arbetstillfällen och ger en stabilare eltillförsel.

Att klimatkompensera med CDM-projekt innebär inte bara en bekräftad och certifierad klimatnytta utan bidrar ofta till en rad positiva sociala effekter. Dessa beror naturligtvis på var och vilken typ av projekt som bedrivs men vanliga effekter är:

• arbetstillfällen till lokalbefolkningen

• lokal infrastruktur förbättras

• mer stabil eltillförsel i området

• främjande av förnybar energi

• fattigdomsbekämpning

• kunskap- och tekniköverföring till projektlandet

I till exempel Indien är den nuvarande energiproduktionen näst intill helt baserad på fossila bränslen och genom CDM projektet Sri Balaji bidrar man med fossilfri energi till elnätet. Dessutom planteras ca. 500 träd årligen, nya sanitära anläggningar har installerats, personalen består av lokala invånare och den lokala skolan har fått ett nytt kök. Man har också utvecklat ett sjukvårdsläger där byborna kan ta del av gratis medicin när det behövs.

 

Relaterade artiklar

Varför klimatkompensera?

När får du klimatnytta när du klimatkompenserar?

Vilka krav kan man ställa på klimatkompensation vid offentlig upphandling?

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!