Vi har på sistone fått många frågor kring när klimatnyttan infaller då man klimatkompenserar och även när man som företag eller privatperson bör betala.

När du klimatkompenserar via ett CDM-projekt (Clean Development Mechanism) har klimatnyttan redan förverkligats tidigare. CDM-systemet kräver att nyttan för klimatet först skapas och verifieras och sen utfärdas ett certifikat på att så skett. Det kan t.ex. handla om att etablera en förnyelsebar energiproduktion där man tidigare planerat att bygga ett kolkraftverk. Det är den tilldelade klimatnyttan som säljs och därför har klimatnyttan redan gjorts då du klimatkompenserar med CDM-projekt. Ditt köp leder till att efterfrågan på att utveckla sådana projekt ökar. Utan ditt köp blir det naturligtvis omöjligt att fortsätta att utveckla nya projekt.

När du klimatkompenserar via ett VER-projekt (t.ex. vedugnar, trädplantering, m.m.) är det det vanligt att du betalar innan projekten blivit av. Klimatnyttan uppstår i framtiden. För t.ex. trädplantering kan det dröja 10-20 år.

Naturligtvis finns det risk för att VER-projekt havererar eller levererar en annan klimatnytta än den utlovade, därför tar du som köpare en risk för att klimatnyttan faktiskt inte blir av.

Läs mer om skillnaderna mellan CDM och VER på sidan 23-24 i Klimatkompensationshandboken och läs även om deras för- och nackdelar på sidan 25.

 

Relaterade artiklar

Varför klimatkompensera?

Sociala fördelar med klimatkompensation

Vilka krav kan man ställa på klimatkompensation vid offentlig upphandling?

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!