Vi välkomnar vår nya medarbetare Johan Söderblom som främst kommer att arbeta med klimatberäkningar och analyser. Han är civilingenjör och har jobbat i 6 år med hållbarhetsfrågor, senast på teknikkonsultbolaget ÅF. Vi hälsar nu Johan välkommen som Tricoronas senaste klimatanalytiker!

Vad har du för bakgrund?
Jag har läst på civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala Universitet, och därefter jobbat med klimat och hållbarhet på både IVL Svenska Miljöinstitutet och ÅF. Som hållbarhetskonsult har jag främst jobbat med miljöfrågor, men alltid med ett övergripande hållbarhetsperspektiv. Det har omfattat allt från energisystemanalyser och klimatberäkningar till policys och hållbarhetsriskanalyser. De senaste åren har jag dessutom arbetat mycket med att stötta ÅF:s hållbarhetschefer i deras dagliga arbete.

Varför valde du att börja på Tricorona?

Tricorona ligger i framkant inom klimatfrågan, och våra tjänster kommer att spela en allt viktigare roll när dessa frågor kommer högre på agendan. Jag vill vara en del av detta viktiga arbete som fokuserar på att hitta lösningar när det behövs som mest.

Vilken roll har du på Tricorona?
På Tricorona kommer jag främst att arbeta som klimatanalytiker och hjälpa företag att beräkna och hantera sina växthusgasutsläpp.

Vad gör du när du inte jobbar?
Hållbarhetsfrågor har en viktig roll också i mitt privatliv, jag har ett genuint intresse av att sträva mot en hållbar livsstil och att fördjupa mig i globala rättvisefrågor. Andra intressen är konditionsidrotter, odling och matlagning.