Lotta Andersson som är klimatanpassningsexpert på SMHI svarar på hur Sveriges klimat påverkas.

Hur påverkas Sveriges klimat av den globala uppvärmningen?

Hur hårt Sverige drabbas beror på med hur många grader den globala medeltemperaturen kommer att öka. Extremt varma perioder (värmeböljor) och långvarig torka i södra Sverige kommer att bli vanligare. Skyfall kommer också att bli vanligare och intensiteten hos kraftiga regn kommer att öka.

Sverige kan drabbas av fler fall av sjukdomar som legionella och borrelia eller av nya sjukdomar som t.ex. sprids med myggor då gränser för spridning med djur som bär smitta förskjuts. Vi kan komma att få en förändring i fauna och flora, exempelvis kan ett varmare och fuktigare klimat gynna skadegörare samt immigrering av sydligare arter.

Genom att Östersjön blir varmare kommer växt- och djurliv att genomgå drastiska förändringar. Klimatförändringen gör även att det blir svårare att minska övergödningen.

 

Relaterade artiklar

Kommer Sverige drabbas av de klimatförändringarna som sker i andra länder?

Klimatexperten vill öka tempot (DN)