Kommer Sverige att drabbas av klimatförändringar som sker på andra platser i världen? I förra blogginlägget berättade Lotta Andersson som är klimatanpassningsexpert på SMHI hur Sverige direkt kommer att påverkas av den globala uppvärmningen. Nu svarar hon på hur Sverige kommer drabbas av klimatförändringar utomlands.

Företag och branscher i Sverige kommer att påverkas. Med ganska stor sannolikhet kommer förutsättningarna för import och export att ändras. Svenska företag med produktion i andra länder kommer behöva klimatanpassa sig eller kanske rent av flytta sin produktion.

Turistdestinationer i Sverige kan drabbas av klimatförändringar till exempel genom att förhållandena för dagens skidorter kan komma att förändras, men troligen påverkas t.ex. Alperna ännu mer vilket kan leda till att flera söker sig till Sverige.

Klimatförändringar kan leda till en större social- och politisk osäkerheter i Sverige men också länder emellan vilket sin tur leder till försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar.

Andra effekter gäller till exempel biståndsfrågor, migration och världsekonomi.

 

Relaterade artiklar

Vad är tvågradersmålet?

Vad är det för skillnad mellan väder och klimat?