I FN:s klimatförhandlingar, EU-parlamentet och inom forskarvärlden så diskuteras ofta det så kallade tvågradersmålet – men vad är det för någonting?

Världens länder bestämde under klimatförhandlingarna i Cancún år 2010 att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader jämfört med den förindustriella nivån (innan 1800-talet). Att stoppa den globala uppvärmningen helt och hållet bedöms inte längre som realistiskt och gränsen 2 grader har satts eftersom det är den gräns som måste understigas för att undvika farlig påverkan på klimatsystemet. Om målet är tillräckligt har dock ifrågasatts.

Det finns många studier som försöker förklara vad tvågradersmålet innebär i praktiken. Resultaten skiljer sig åt något men det brukar ofta nämnas att koldioxidhalten i atmosfären måste hållas under 450 ppm eller t.om. under 400 ppm. I nuläget ligger halten omkring 400 ppm men den ökar stadigt och FN:s klimatpanel IPCC konstaterade i sin senaste rapport att drastiska åtgärder måste till inom kort för att tvågradersmålet ska vara inom räckhåll.

tvågradersmålet, tackle climate change

Relaterade artiklar

Varför klimatkompensera?

Vad är ett klimatsäkrat företag?

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!