Se på vår film där vi förklarar hur ditt företag på ett enkelt sätt kan minimera sin klimatpåverkan.

I filmen förklarar vi hur företag kan arbeta för att minimera klimatpåverkan på ett kostnadseffektivt sätt. Varför ska man minska sin klimatpåverkan? Och hur gör man? Det är enkelt! Genom att beräkna utsläppen, följa en reduktionsplan, klimatkompensera samt kommunicera sitt klimatarbete kan man klimatsäkra sin verksamhet.

Se filmen om hur ditt företag kan minimera sin klimatpåverkan filmen här!