Att beräkna sina utsläpp och göra en reduktionsplan är viktigt för en bra och långsiktig klimatstrategi. Men för att ta sitt fulla klimatansvar bör man också klimatkompensera resterande utsläpp. Vad är klimatkompensation? Varför bör man göra det? Hur gör man? Och vem kan göra det? Vi förklarar!

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför den egna organisationen, där åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Utsläppsreduktionen leder till minskade utsläpp någon annanstans. Man kan se klimatkompensation som en ”avfallshanteringstjänst” där man betalar någon annan för att ta hand om sitt avfall i form av koldioxidutsläpp.

Varför bör man klimatkompensera?

– En heltäckande klimatstrategi ökar värdet i företagets varumärke, vilket gör det lättare att attrahera och behålla såväl medarbetare som kunder.
– Även om man har tydliga utsläppsmål och minskar sin verksamhets totala utsläpp är det väldigt sällan man lyckas få ner de till noll.
– Klimatkompensation motverkar ännu mer utsläpp av växthusgaser och ger därför riktig klimatnytta.
– Kan leda till kostnadsbesparingar för verksamheten.
– Klimatkompensationsprojekt bidrar till hållbar utveckling i utvecklingsländer, de skapar nya arbetstillfällen, förbättrar hälsa, ger ekonomisk trygghet samt ger en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen.

Mer om varför man bör klimatkompensera.

Hur kan man klimatkompensera?

Det finns några olika kategorier av utsläppsreducerande projekt, och det varierar mycket när det kommer till vilken klimatnytta de genererar. Clean Development Mechanism (CDM) och Gold Standard (GS) är två ramar som tillsammans säkerställer att projekten genererar utsläppsminskningar av högsta kvalité som är additionella och spårbara. Som köpare av klimatkompensation är det viktigt att man får så mycket klimatnytta som möjligt för pengarna.

När du kompenserar dina koldioxidutsläpp genom Tricorona hjälper du till att finansiera utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer världen över. Konkret sker detta genom att dessa projekt ersätter fossila kraftverk. Dessa förnybara energiprojekt skapar verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende av fossila bränslen i framtiden. Alla Tricoronas projekt är godkända av FN i enlighet med Kyoto Protokollets Clean Development Mechanism (CDM). Tricorona är även världsledande på att utveckla CDM-projekt enligt Gold Standard, en kvalitetsstämpel som den internationella miljörörelsen står bakom.

Mer om klimatkompensationsprojekt.

Vem kan klimatkompensera/ Vad kan klimatkompenseras?

Allt och alla som har en klimatpåverkan kan och bör klimatkompensera. Företag och organisationer kan klimatkompensera sin interna verksamhet eller också en produkt eller tjänst som de säljer. Privatpersoner kan klimatkompensera sina flygresor, bilresor eller sitt boende. Man kan också välja att klimatkompensera hela sin klimatpåverkan eller delar av den beroende på vilka mål man har.

Läs om andra som klimatkompenserar och bli inspirerad.
Relaterade artiklar

Klimatkompensation och sociala fördelar.

Vad är ett klimatsäkrat företag?

Hur kan ditt företag minimera sin klimatpåverkan?

 

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!