Att göra en klimatberäkning är inte alltid enkelt, GHG-protokollet rekommenderar därför att man följer dessa 5 viktiga principer.

Tusentals företag och organisationer världen över tar idag hjälp av GHG-protokollets riktlinjer för att göra sin klimatberäkning. Dessa är avsedda att stödja och vägleda arbetet så  att beräkningarna och rapporteringen representerar en riktig redovisning av organisationens utsläpp.

Beräkningar av utsläpp av växthusgaser bör baseras på följande 5 principer:

Relevans (relevance): rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att den kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt. En viktig aspekt är att sätta organisationella och operativa gränser för inom vilka företaget ska göra sina beräkningar.

Fullständighet (completeness): rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella undantag ska beskrivas och förklaras.

Jämförbarhet (consistency): metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras.

Transparens (transparency): All bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras.

Noggrannhet (accuracy): De beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt.
Relaterade artiklar

Vad är GHG-protokollet?

5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan.

Varför redovisar man utsläpp i scope 1, 2 och 3?

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!