Vissa uppfattar klimatkompensation som en slags donation eller som sponsring. Klimatkompensation handlar om att man köper klimatnytta som man annars inte hade kunnat göra på egen hand och bör ej ses som bistånd!

Några uppfattar klimatkompensation som ett slags bistånd, där lite pengar från sponsringsbudgeten skänks till en välgörenhetsorganisation för att världen ska bli lite bättre. Andra anser att det inte är deras sak att lägga pengar på bistånd och vill därför inte heller klimatkompensera.

Det finns dock ett annat sätt att se på saken: klimatkompensation kan helt enkelt betraktas som ett avfallsproblem. De flesta verksamheter skapar avfall i många former, till exempel sopor och avloppsvatten, och de flesta tar också ett ansvar utöver det som är lagstadgat för det avfall man skapar, med till exempel källsortering och återvinning. Koldioxidavfall syns inte, men behöver ändå tar om hand, och när man klimatkompenserar gör man just detta.

Med avfallsperspektivet blir det tydligare att företag och organisationer har ett ansvar att ta hand om sin klimatpåverkan. Med rätt leverantörsupplägg kan klimatkompensationsavtalet utformas precis som en avfallshanteringstjänst, med tydliga villkor om volym, metod, leveransdatum och uppföljning.

 

Relaterade artiklar

Funderar du på att köpa klimatkompensation?

Klimatkompensation: vad, varför, hur och för vem?

Klimatkompensation och sociala fördelar.

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!