Tricoronas kommentarer till artikel publicerad i Sveriges Natur 9:e september 2015.

Tricorona skrev under 2009 ett intentionsavtal om förvärv av utsläppsreduktioner s.k. Certified Emission Reductions (CER), med ägaren till det omnämnda projektet.  För att ett projekt skall kunna generera utsläppsreduktioner krävs att projektet godkänns som ett utsläppsreducerande projekt under FNs program Clean Development Mechanism (CDM). En av Tricoronas nyckelkompetenser är att bistå projekt med ansökan för registrering hos FN.

Ansökningsförfarandet är rigoröst och inbegriper både lokala och nationella tillståndsförfaranden.  Ansökan har därefter granskats av en oberoende part för uppfyllelse av Kyoto avtalet, CDMs progam samt efterlevnaden av World Commision of Dams rekommendationer innan det lämnas till FN för slutlig granskning.  Som en del av FNs granskning och registreringsprocess publiceras ansökningshandlingarna för att allmänheten skall kunna kommentera och kritisera projektet.  De kommentarer och den kritik som riktats mot projektet, bl.a. att projektet skulle ha ett annat startdatum har FN kunnat avfärda genom sin egen granskning av projektet.  Projektet godkändes och registrerades av FN den 12 juli 2011.

Nämnda projekt har ännu inte genererat eller utfärdat några utsläppsreduktioner. Således har heller inga ”svenska miljarder” gått till projektet och inga utsläppsreduktioner eller någon klimatkompensation har levererats från detta projekt.  Besök gärna projektets sida hos FN där projektdokumentationen är publicerad (http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ERM-CVS1268905256.3/view).

Tricorona är en av de främsta globala projektutvecklarna med specialisering mot förnybar energi och tekniköverföring till minst utvecklade länder s.k. LDCs. Tricorona har erhållit en rad internationellt tunga utmärkelser, bl.a. bästa projektutvecklare 2011 .

Tricorona Climate Partner AB (TCP) är dotterbolaget inom koncernen som fokuserat på att hjälpa den svenska frivilliga marknaden som inte omfattas av de europeiska handelssystemet, EU-ETS, att beräkna, reducera och kompensera sina utsläpp. Klimatkompenseringen som de svenska företagen, organisationerna och myndigheterna genomfört via TCP har skett genom ett urval handplockade projekt inom förnybar energi. Det har hittills endast varit projekt inom biomassa och vindkraft , i huvudsak Kina och Indien – dvs projekt och länder där klimatnyttan är som störst. Vidare efterfrågas för dessa projekt oftast, utöver FNs godkännande, en Gold Standard certifiering. The Gold Standard Foundation är en stiftelse som har sitt ursprung från ett 70-tal NGOs och har till uppgift är att kvalitetssäkra klimatkompensationsprojekt.

Marknaden för klimatkompensation i Sverige omsätter ca 100 mkr per år.

För mer information kontakta oss gärna:
Niels von Zweigbergk, Koncernchef, 08-506 88 500  niels.von.zweigbergk@tricorona.se
Christian Patay, VD Tricorona Climate Partner AB, 08-506 88 506 christian.patay@tricorona.se