5 vanliga misstag vid klimatberäkning

Vi träffar många företag som gör sin egen klimatberäkning, här kommer några punkter att tänka på inför det. 

1. Ingen struktur i redovisningen
Det kan bli överväldigande att beräkna sin klimatpåverkan och det är därför viktigt att veta vad man bör lägga fokus på. Enligt GHG-protokollet redovisar man utsläpp som direkta (utsläpp man har direkt kontroll över och ”äger”) och indirekta utsläpp (utsläpp från varor och tjänster som köps in). Fokusera på att redovisa de direkta utsläppen, som kommer från egen förbränning av fossila bränslen och utsläpp från egenägda fordon (scope 1), samt de indirekta utsläppen från el, fjärrvärme och fjärrkyla (indirekta utsläpp i scope 2).

2. Glömmer beskriva metoden
Det är viktigt att ha med en metodbeskrivning i rapporten. Dels för att vara transparent med hur beräkningen är gjord och dels för att kunna jämföra siffrorna t.ex. mellan åren eller med andra i branschen. Val av metod kan göra stor skillnad på beräkningsresultatet och ska därför redovisas.

3. Förklarar inte syftet med beräkningen
Att samla in data till en klimatberäkning kan vara ett mer eller mindre omfattande arbete. Flera personer kanske måste involveras och leverera data, det är därför viktigt att de vet syftet med datainsamlingen och beräkningen, det kan annars blir risk för att det tar onödigt långt tid eller att man får data av sämre kvalité.

4. Glömmer att årligen uppdatera utsläppsfaktorerna
Vissa utsläppsfaktorer ändras varje år. Se till att faktorerna för t.ex. bränsle och energi uppdateras då de ändras varje år.

5. Ber inte om hjälp
Man räknar nästan aldrig rätt första gången man beräknar sin klimatpåverkan. Man ska få till rätt metod, rätt data och rätt utsläppsfaktorer. Det är lätt hänt att man missar något, tveka därför inte att be om hjälp internt och/eller externt för att få en så korrekt rapport som möjligt.

Följer du dessa punkter minskar du risken att göra misstag när du gör er klimatberäkning.

Relaterade artiklar

4 tips vid datainsamling av en organisations klimatberäkning

Varför redovisar man utsläpp i scope 1, 2 och 3?

5 skäl till varför företag bör beräkna sin klimatpåverkan.

 

Har du tankar, funderingar, förslag eller bara vill prata om klimatet? Kontakta oss!