Idag hålls ratificeringsceremonin för Parisavtalet på FN:s högkvarter i New York. Avtalet är det som länderna tillsammans enades kring i december förra året vid COP21-mötet i Paris. Där beslutade man bland annat om att den globala uppvärmningen måste hållas under 2 grader. Nu, och ett år framöver, kan ledare för världens länder skriva under avtalet löpande. Avtalet kommer att träda i kraft 2020 och börja gälla först då minst 55 länder, som representerar minst 55 % av de totala växthusgasutsläppen, godkänt avtalet. Några länder har redan gått i förväg, Fiji blev först i världen med att godkänna avtalet. USA, som aldrig ratificerade Kyotoprotokollet, har tillsammans med Kina gått ut med att de kommer att godkänna Parisavtalet och uppmuntrar även andra stater att göra detsamma. Sverige kommer att delta på ceremonin.

Läs mer om USAs och Kinas uttalande om sitt klimatsamarbete här.

Läs även:

Slutspurt klimatavtalet i Paris: Näringslivet ger hopp