Två av de nationer med störst klimatpåverkan, Kina och USA, har nu godkänt Parisavtalet. Parisavtalet träder i kraft först då 55 länder som ansvarar för totalt 55 % av världens utsläpp har godkänt avtalet. I och med Kinas och USAs godkännande av avtalet finns stora chanser att avtalet kan få laga kraft redan innan årsskiftet. Det kan komma att bli viktigt i och med höstens presidentval i USA där Donald Trump hotar riva upp avtalet vid en eventuell presidentpost. För att nå målet om att hålla temperaturhöjningen under 2 grader Celsius krävs att världens ledare visar att man tar frågan och Parisavtalet på största allvar.

Näringsliv kan på sitt håll via egna initiativ visa att man tycker att frågan är viktig genom att själva se över sin klimatpåverkan och jobba med effektiviseringar och förändringar för att minska den. Att dessutom klimatkompensera för hela eller delar av sin verksamhet är även det ett tydligt ställningstagande för klimatet och en väg mot en mer hållbar framtid.

 

Vill er verksamhet hjälpa till att nå Parisavtalets tvågradersmål? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-506 88 500 eller på info@tricorona.se