Har ni på företaget diskuterat huruvida ni ska redovisa företagets klimatpåverkan eller ej? Är du en av de som förstått fördelarna men har svårt att vinna diskussionerna om varför? Utöver de uppenbara klimatfördelar ett sådant beslut skulle ge så listar vi även några ytterligare vinnande argument du kan använda vid nästa diskussion om klimatredovisningar på arbetsplatsen.

Mer attraktiv arbetsplats

Ett tydligt klimatarbete har visat sig ha positiv effekt så till vida att arbetsplatsen blir mer attraktiv vid nyrekrytering. Enligt en undersökning gjord av Ipsos tycker 40 % av svenskarna att det är ”mycket viktigt” och 46 % att det är ”ganska viktigt” att arbetsgivaren tar ansvar för samhälle och miljö och det är av intresse även för att behålla redan anställd personal, läs mer här.

Reduktion av växthusgaser kan även ge ekonomiska fördelar

En klimatberäkning kartlägger era utsläpp så att det blir tydligt vilka utsläppskällor ni har och hur stora de är. Utifrån det kan ni gå vidare med att reducera de poster med störst klimatpåverkan genom exempelvis energieffektiviseringar som då även skulle innebära en reduktion av energikostnader.

Ökad kontroll

En klimatberäkning leder också ofta till ökad kontroll på verksamheten. En kartläggning av utsläpp och relevanta nyckeltal ger ny kunskap om verksamheten som kan vara ett bra underlag för andra typer av beslut. Varifrån köper ni er el? Hur mycket kostar den? Hur ser er fordonsflotta ut?

Möjligt framtida krav på redovisning av klimatpåverkan

Med ökad politisk vilja och arbete för klimatfrågan kommer även nya lagar och regler. Något som i framtiden som kan komma bli krav för verksamheter är just att redovisa sina växthusgasutsläpp. Om det blir verklighet är det lönsamt för ert företag att ligga i framkant och redan ha kontroll över era klimatberäkningar. Naturvårdsverket föreslog just ett sådant förslag för drygt ett år sedan, läs hela förslaget här.

 

Läs mer om varför företag bör klimatredovisa här.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er med att ert företags klimatberäkning.