COP, Conference of the Parties, är FN:s klimatråds årliga konferens för medlemsländerna. I år äger konferensen (nummer 22 i ordningen) rum i Marrakech, Marocko. Den svenska delegationen som åker ned består bland annat av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Här ska det bland annat diskuteras hur arbetet med Parisavtalet (som förhandlades fram under COP21 förra hösten) ska fortsätta samt hur avtalet ska implementeras i medlemsländerna. Det är extra speciellt då Parisavtalet faktiskt kommer att träda i kraft strax före den två veckor långa konferensen, tidigare än många hade vågat hoppas på. Vad som alltid diskuteras under dessa konferenser är hur länderna kan arbeta mot minskade utsläpp globalt och hur ansvaret för utsläppen bör fördelas mellan rikare och fattigare länder.

Vi på Tricorona hoppas på tydlighet kring hur länderna ska gå till väga för att minska sina utsläpp och begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader som det beslutades om i Parisavtalet. Vi hoppas även att det lyfts fram hur viktigt det är med globala insatser och ser med spänning fram emot att följa konferensen.

Störts skillnad uppnås genom att fokusera insatserna på de platser där utsläppen är som störst. Ett sätt att göra effektiv nytta är att klimatkompensera och se till att detta sker på de platser där klimatnyttan är som störst! Besök vår webshop eller ta kontakt med oss här.