I juni i år bjöd SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, in till att lämna anbud på att leverera klimatkompensation och täcka deras behov de kommande fyra åren. Syftet med upphandlingen var att anskaffa klimatkompensation genom Clean Development Mechanism (CDM), och därigenom kompensera för SMHI:s växthusgasutsläpp från bl.a. tjänsteresor och energiförbrukning.

Flertalet anbud inkom och vi är glada och stolta över att SMHI valt Tricorona Climate Partner AB som leverantör av klimatkompensation. Givet att SMHI är en svensk myndighet var kraven högt ställda. Bland annat ska klimatkompensationen explicit komma från FN-godkända projekt som är certifierade enligt Gold Standard (läs mer om de olika standarderna). Christian Patay, VD Tricorona Climate Partner AB:

”Att SMHI klimatkompenserar och väljer oss som leverantör av klimatkompensation ser vi som ytterligare ett bevis på att vi ligger i framkant vad gäller både kvalitét och prisnivå på projekten och vidare på rätt väg mot vår vision: att alla företag och organisationer tar sitt klimatansvar.”

Kontakta oss om ni vill veta mer om klimatkompensation och hur ert företag kan ta ert klimatansvar.