Zambias skogar krymper i snabb takt på grund av det utbredda ohållbara skogsbruket, drivet av behovet av kol i landets storstäder. Landsbygdsinvånarna i projektområdet är till stor del beroende av inkomsterna från försäljning av det ohållbart producerade kolet, inte minst eftersom att fattigdomsnivån i området är hög (ca 90%).

Zambia Community Agroforestry Project syftar därför till bryta beroendet av försäljning av ohållbart producerat kol och stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog. För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemang över tid.

Vi på Tricorna är stolta över att fortsatt få jobba med projekt som kombinerar tydlig klimatnytta och hållbar social utveckling. Välkomna att läsa mer om våra projekt eller kontakta oss om du vill veta mer.