Vitamin Well, NOCCO och NOBE aloe vera har valt Tricorona Climate Partner som samarbetspartner i sin jakt på en lägre klimatpåverkan. Samarbetet består av att Tricorona beräknar växthusgasutsläppen från deras verksamhet, bistår i strategiarbetet för att effektivt minska verksamheternas klimatpåverkan och klimatkompensera för utsläppen som i dagsläget inte går att undvika. Initialt så klimatkompenseras produkternas transporter, men planen är att utöka kompenseringen på sikt.

Företagen klimatkompenserar genom olika projekt. Vitamin Well klimatkompenserar genom Life Straw, NOCCO har valt biokraftprojektet Sri Balaji och NOBE aloe vera klimatkompenserar genom trädplanteringsprojektet Tropical Mix. Anledningen till att Vitamin Well har valt klimatkompensationsprojektet Life Straw beskriver de på sin hemsida:

”Att kunna släcka törsten utan att riskera hälsan är tyvärr långt ifrån en självklarhet för alla på vår jord. I egenhet av dryckesföretag vill vi göra det till en självklarhet för fler. Därför stödjer vi LifeStraw – ett vattenreningsprojekt som ökar tillgången på rent och säkert vatten för invånare i Kenya. Istället för att koka vattnet över öppen eld med trä som bränsle, vilket inte bara är tidskrävande utan även påverkar den globala miljön negativt, gör LifeStraw det möjligt för familjer att rena sitt vatten via filtrering.”

Vi är stolta över att jobba tillsammans med Vitamin Well, NOCCO och NOBE aloe vera i deras arbete för klimatsmartare verksamheter. Sen är det självklart givande att kunna erbjuda ett projekt som passar kunden så väl som exempelvis Life Straw passar Vitamin Well. Vi tror att det är en möjlighet för att komma vår närmare vision om en värld där alla företag och organisationer tar sitt klimatansvar.