Nytt projekt: Vichada Climate Reforestation Project

I Orinoquia-regionen, östra Colombia, ligger Vichada. I årtionden har djurhållning och betande kreatur varit den viktigaste inkomstkällan för området. Det har lett till att stora områden som brukade vara skog, blivit till savann.

Vichada Climate Reforestation Project syftar till att skydda och stärka områdets naturliga ekosystem och återplantera skog på savannen för hållbar timmerproduktion. 80 miljoner träd har planterats, vilket skapar möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt i regionen. Samtidigt motverkar återplanteringen jorderosion, det skapas skydd för inhemska arter och ekosystemen främjas. Dessutom binder de växande träden motsvarande 325 000 ton CO2e från atmosfären.

Projektet lägger stor vikt vid hållbar social utveckling likväl som miljömässigt hållbar utveckling. Bland annat stöttas olika utbildningsprojekt i regionen och lokala invånare anställs i projektet med goda arbetsvillkor, vilket motverkar ofrivillig migration från regionen. Projektet stöttar därmed arbetet för att uppnå flera av FNs globala hållbarhetsmål, bland annat mål 1, ingen fattigdom; mål 4, god utbildning för alla; mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; mål 10, minskad ojämlikhet; mål 13, bekämpa klimatförändringar; och mål 15 ekologisk och biologisk mångfald.

Vi på Tricorna är stolta över att fortsatt få jobba med projekt som kombinerar tydlig klimatnytta och hållbar social utveckling. Välkomna att läsa mer om våra projekt eller kontakta oss om du vill veta mer.