Allmänheten om klimatet

Naturvårdsverkets undersökning Allmänheten om klimatet syftar till att mäta allmänhetens kunskaper och attityder till vägar framåt mot ett klimatneutralt samhälle. Undersökningen har genomförts nio gånger tidigare mellan 2002 och 2015. Den senaste upplagan, publicerad i juni 2018, visar bland annat att:

  • 95 % tror att vi i Sverige kommer påverkas av klimatförändringar
  • 90 % tycker att det blir allt viktigare för företag att minska sin klimatpåverkan
  • 86 % tycker att det är viktigt att sätta in samhällsåtgärder mot klimatförändringar
  • 71 % skulle kunna tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst från ett företag som arbetar för att begränsa klimatförändringarna.

På Tricorona arbetar vi för att minska våra kunders klimatpåverkan. Kontakta oss för mer information om hur ni kan minska er klimatpåverkan och bli hållbarare i ert värdeskapande.

Undersökningen är genomförd av PFM Research på uppdrag av Naturvårdsverket. Fullständig rapport.