Ny global rapport: så halverar vi klimatutsläppen till 2030

I den nya globala rapporten “Exponential Climate Action Roadmap” presenteras 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Rapporten är signerad av flera svenska forskare och företag däribland miljöproffessorn Johan Rockström, Ericsson och Telia.

Enligt rapporten så kan omställningen av energisektorn ske mycket snabbare än många prognoser visar eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att de ska stå för över 50% av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen.

Rapporten producerades givetvis med hänsyn till miljön men för de utsläpp som inte gick att undvika sponsrade Tricorona med klimatkompensering.

Läs hela rapporten här: Exponential Climate Action Roadmap