Frågan om att bli klimatpositiv har aldrig varit mer aktuell, bland annat tack vare MAX Burgers. Det viktigaste man kan göra är att reducera sina utsläpp men måndagens rapport från IPCC visar tydligt att det inte räcker. Parallellt behöver vi även klimatkompensera för dom utsläpp vi fortfarande har.

För att uppnå klimatpositivitet så behöver man först vara klimatneutral. Att vara klimatneutral betyder att klimatpåverkan vid en total bedömning inte bidrar till den globala uppvärmningen. Klimatpositivitet innebär att en verksamhet eller privatperson som uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än den totala klimatpåverkan. Minst 110%.

Bland de aktörer som kallar sin verksamhet för klimatpositiv är det vanligt att kompensera 110-115%, alltså 10-15% mer än vad som krävs för att nå klimatneutralitet. Eftersom det inte finns någon standard för begreppet, får var och en bedöma om det är tillräcklig ”överkompensation” för att räknas som klimatpositiv. En möjlig tolkning är att ju högre tryggheten är i kompensationen, t.ex. att den är godkänd av FN och tredjepartsverifierad, desto lägre kan överkompensationen vara.

Vill ni också bli klimatpositiva? Läs mer här om hur ni går tillväga!