Hur blir man klimatpositiv?

Frågan om att bli klimatpositiv har aldrig varit mer aktuell, bland annat tack vare MAX Burgers. Det viktigaste man kan göra är att reducera sina utsläpp men måndagens rapport från IPCC visar tydligt att det inte räcker. Utöver att reducera våra utsläpp behöver vi även klimatkompensera för de utsläpp vi fortfarande har. 

Hur ska man då gå tillväga? För att kunna bli klimatpositiv så behöver man först vara klimatneutral. Att vara klimatneutral betyder att klimatpåverkan vid en total bedömning inte bidrar till den globala uppvärmningen. För att kunna göra den bedömningen behöver man titta på verksamheten som helhet och analysera dess utsläpp. Klimatpositivitet innebär att en verksamhet eller privatperson uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral, och utöver det även klimatkompenserar för ett utsläpp som är större än den totala klimatpåverkan. Man behöver alltså klimatkompensera för minst 110% av de utsläpp man gör.

klimatpositiv

Bland de aktörer som kallar sin verksamhet för klimatpositiv är det vanligt att kompensera 110-115%, alltså 10-15% mer än vad som krävs för att nå klimatneutralitet. Eftersom det inte finns någon standard för begreppet, får var och en bedöma om det är tillräcklig ”överkompensation” för att räknas som klimatpositiv. En möjlig tolkning är att ju högre tryggheten är i kompensationen, exempelvis att den är godkänd av FN och tredjepartsverifierad, desto lägre kan överkompensationen vara. För att kunna kalla sig klimatpositiv behöver man alltså jobba aktivt för att reducera sina utsläpp, och därefter klimatkompensera resten.

Vill ni också bli klimatpositiva? Läs mer här om hur ni går tillväga!