Beräkna klimatpåverkan för evenemang 

När fler och fler företag höjer ambitionsnivån i sitt klimatarbete ställer det högre krav på leverantörer av konferenser och evenemang. En utveckling vi på Tricorona Climate Partner ser är att många vill kunna erbjuda klimatsmarta event. Utöver att sänka utsläppen och göra en insats för planeten utgör hållbara event en bra chans att visa att företaget tar klimatfrågan på allvar. 

Klimatkonsulterna Tricorona Climate Partner som driver klimatkompensera.se har tagit fram ett verktyg för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna beräkna klimatpåverkan från event och konferenser. Verktyget är kostnadsfritt att använda och kan därför användas även i pitchstadiet för att jämföra olika alternativs klimatpåverkan. I verktyget finns det även möjlighet att att klimatkompensera för hela evenemanget.   

Eventverktyget utgår från GHG-protokollets standard och inkluderar utsläpp från resor, energi, matdryck, logistik och avfall. Om inget annat anges så antas ett snittvärde. 

Vi upplever att väldigt många event- och konferensleverantörer har en ambition att börja jobba med klimatfrågan men inte alltid kunskapen i hur de ska gå tillväga. Att kartlägga klimatpåverkan för ett evenemang är ett första steg till att ta sitt klimatansvar och visa sina kunder att man är seriös i fråganAtt jobba med klimatfrågan ska vara tillgängligt för alla, oavsett kunskapsni och budget. Med detta verktyg vill vi göra det lätt att göra rättsäger Christian Patay, VD på Tricorona Climate Partner

Verktyget finner du här.
Här finns en guide till hur du använder verktyget.

 Läs mer: 

Skapa ett hållbart event