Oxfam listar lösningar för koldioxidavslägsnande i ny rapport

Vilka metoder finns på marknaden idag som avlägsnar koldioxid från atmosfären? Hur effektiva och säkra är de? Det har Oxfam undersökt i en ny rapport.

Koldioxidavlägsnande en nödvändighet

För att kunna nå 1,5-gradersmålet räcker det idag inte med att endast minska våra växthusgasutsläpp, vi behöver även avlägsna koldioxid som redan finns i atmosfären. Kolinlagring och koldioxidavlägsnande anses av både IPCC¹ och andra aktörer vara en mycket viktig del i att kunna lösa klimatkrisen. Hundratals gigaton koldioxid behöver avlägsnas från atmosfären det närmsta århundradet för att vi ska kunna nå klimatmålen och redan idag finns ett antal olika metoder ute på marknaden.

De vanligaste lösningarna

Oxfam har undersökt 6 av de vanligaste lösningarna som idag finns eller inom kort finns på marknaden utifrån olika perspektiv i en ny rapport. I rapporten beskrivs ett flertal metoder som sträcker sig från skogsbruk och trädplantering till högteknologiska metoder som Direct Air Capture. Hur effektiv och säker en metod är, dess långvarighet samt vilka risker som finns är några parametrar som tas upp. Oxfam uppger även att effektiviteten och säkerheten inte beror på metoden i sig utan på hur metoden används, under vilka omständigheter och vilka miljömässiga och sociala skyddsåtgärder som vidtagits.

Företag kan påverka

Företag bör sträva efter att stötta kolinlagringsmetoder som har så mycket positiv inverkan som möjligt, skriver Oxfam. Det kan innebära att man köper dyrare och effektivare lösningar, lägger pengar på underinvesterad och effektiv teknik samt att avstå från att investera i projekt som har en hög risk att skada människor och miljö. Utöver det bör företag så klart parallellt sträva efter att skyndsamt minska sina växthusgasutsläpp.

Läs Oxfams rapport i sin helhet här.

Läs mer om vårt nya Direct Air Capture-projekt