Första klimatpositiva telefonitjänsten

Office Management tar steget och släpper en helt klimatpositiv telefonitjänst med hjälp av oss på Tricorona Climate Partner.

Office Management lanserade i februari en klimatpositiv telefonitjänst för företag. För att täcka in hela värdekedjan gjordes detta tillsammans med två strategiska partner – Tele 2 och Puzzel. Det är den första klimatpositiva telefonitjänsten på marknaden och en del av Office Managements miljösatsning O.M Green. Målet med denna satsning är att förenkla för kunder att bidra till globala och nationella miljömål.

Läs mer: Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det 

Tricorona Climate Partner har utifrån GHG-protokollet beräknat och analyserat klimatpåverkan kopplad till Office Managements telefonitjänster vilket omfattar både direkta och indirekta utsläpp (Scope 1-3). Tillsammans har vi därefter arbetat fram en reduktionsplan för att minska deras klimatpåverkan. De kvarvarande växthusgasutsläppen valde Office Management att klimatkompensera till 110 % i solenergiprojektet Bhilwara i Indien.

”Något som särskiljer oss i vårt pågående
arbete
är att vi ser till hela värdekedjan”

Läs mer: Kommuner, kom igång med klimatmålen!

När vi började undersöka arbetet alltmer insåg vi att många bolag klimatkompenserar, men enbart gällande sin egen verksamhet. Något som särskiljer oss i vårt pågående arbete är att vi ser till hela värdekedjan. I och med våra utvalda partners ser vi till att säkra en hållbar tjänst genom alla led vilket ökar värdet för våra kunder, säger Christian Ceder som hyllar Tele 2 som är en operatör med stora ambitioner på miljöområdet som Office Management har valt att samarbeta med i miljöerbjudandet.

Genom att ta hjälp av Tricorona Climate Partners expertkompetens för att kartlägga och beräkna utsläppen, har vi kunnat fokusera på de aktiviteter och samarbeten som krävs för att leverera vår klimatpositiva tjänst, fortsätter Christian Ceder.

Läs mer om Office Managements klimatpositiva telefonitjänst här

Läs mer: Varumärkesändamål stärker företaget

Vill ni också ha hjälp med klimatberäkningen?

Ja tack, kontakta mig