Byt ut snacket – 6 klimatvänliga uttryck och idiomer

Bli mer klimatsmarta idag! Genom att byta ut dessa uttryck får ni genast ner er klimatpåverkan.


OBS! Den här artikeln är ett aprilskämt

Klimatarbetet på företag består av flera dimensioner. Det behöver finnas beräkningar som underlag till och stöd för reduktionsåtgärder. Det behövs medarbetare som är engagerade och driver förändring och det behövs modiga beslut på ledningsnivå. Som företag kan man även behöva arbeta med beteendeförändringar, det kan t.ex. vara att anta en resepolicy som premierar tåg över flyg.

Läs mer: Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det 

Ett annat sätt att skapa engagemang för klimatarbetet kan vara att ändra den rådande normen och även språkbruket på företaget. Många svenska ordspråk härstammar ur en klimatskadlig syn, genom att anpassa och göra dem mer klimatvänliga verkar vi normförändrande mot en snabbare omställning bland företag. Här går vi igenom och listar våra bästa alternativa ordspråk! 

Läs mer: Kommuner, kom igång med klimatmålen!

Läs mer: Varumärkesändamål stärker företaget

Behöver ni hjälp att ändra språkbruket på ert företag? Kontakta oss för offert!