fbpx
The 1,5°C Business Playbook2020-09-21T07:55:31+02:00

1,5°C Business Playbook

Vi är partners till 1,5°C Business Playbook

Tricorona Climate Partner blir nu partner till 1,5°C Business Playbook och en del av Exponential Roadmap Initiative. Som partner åtar vi oss att ligga i frontlinjen i klimatarbetet, att bidra till klimatåtgärder i samhället och att aktivt jobba mot ett halverat växthusgasutsläpp före 2030. 

Vi träffar dagligen företag som inser vikten av att agera snabbt mot klimatförändringarna och som vill bidra till en hållbar framtid. Med 1,5°C Business Playbook kan vi hjälpa våra kunder att reducera sina växthusgasutsläpp i den takt som är nödvändig för en hållbar framtid

Christian Patay, VD på Tricorona Climate Partner 

The 1,5°C Business Playbook är utformad och skriven av Exponential Roadmap Initiative. Den är till för företag och organisationer i alla storlekar som vill bidra till att nå 1,5-gradersmålet. The 1,5°C Business Playbook stöds av ett ekosystem av organisationer och företag i frontlinjen för klimatomställningen som åtar sig att jobba mot att halvera sina utsläpp till 2030 och med netto-noll senast 2050. Dessa företag integrerar klimatarbetet i affärsstrategin och bidrar till klimatåtgärder i samhället. Ekosystemet fokuserar på strategi och handling med målet att gemensamt påskynda klimatåtgärderna.

Läs The 1,5°C Business Playbook här

Tricorona Climate Partner becomes supporting partner to 1,5°C Business Playbook  

As of  the 14th of September 2020, Tricorona Climate Partner is supporting partner for the 1,5°C Business Playbook and part of the Exponential Roadmap InitiativeA supporting partner is committed to do their utmost to contribute to climate action in society with the goal to halve carbon emissions by 2030 and reach net-zero before 2050.  

We meet companies on a daily basis that realises the importance to act and want to contribute to a sustainable future. By providing them with this solid guide we can together with our business clients contribute to emissions reductions far beyond our own emissions 

Christian Patay, CEO at Tricorona Climate Partner  

The 1,5°C Business Playbook is an initiative by the Exponential Roadmap Initiative. The 1,5°C Business Playbook is supported by an eco-system of companies and organizations committed to do their utmost to halve their own and value chain emissions every 10 years and to reach net-zero before 2050, to integrate climate in the business strategy and to contribute to climate action in society. The initiative focues on Strategy in Action, complementing existing initiatives.  

Vill du veta mer om klimatstrategi?

Ja tack, kontakta mig

Tjänster inom klimatstrategi

Vi tillhandahåller en rad olika klimatstrategier anpassade efter er verksamhet.

KLIMATSTRATEGI

Reducera utsläpp internt

I många fall innebär en övergång till det ”hållbara” en beteendeförändring.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Carbon benchmark

Carbon benchmark ger er möjlighet att analysera era utsläpp i jämförelse flertalet andra verksamheter.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Utbildning

Utbildning är ofta en avgörande aktivitet för att få förståelse och förankring för klimatfrågan.

LÄS MER
KLIMATSTRATEGI

Kommunikation

Att inspirera andra att följa ert goda exempel är ett av värdena med klimatkommunikation.

LÄS MER
Till toppen