25 04, 2017

Testfakta: klimatkompensera sommarens flygresa med Gold Standard-certifierade projekt

2018-01-11T08:55:00+00:00 april 25th, 2017|

Sommaren närmar sig med stormsteg, vilket för många svenskar innebär flygresor med familj och vänner till semesterorter runt om i världen. I samband med resan kan dock en frågeställning uppkomma: ska jag klimatkompensera för flygresan och i sådant fall, hur går jag till väga? En tur och retur-resa till Kalifornien för en person genererar växthusgasutsläpp [...]

31 10, 2016

Inför COP22 i Marrakesh

2016-10-31T16:08:46+00:00 oktober 31st, 2016|

COP, Conference of the Parties, är FN:s klimatråds årliga konferens för medlemsländerna. I år äger konferensen (nummer 22 i ordningen) rum i Marrakech, Marocko. Den svenska delegationen som åker ned består bland annat av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Här ska det bland annat diskuteras hur arbetet med Parisavtalet (som förhandlades fram [...]

16 05, 2016

Hur bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål för hållbar utveckling?

2018-01-11T08:55:00+00:00 maj 16th, 2016|

Under 2015 tog FN fram 17 Globala Mål för att nå hållbar utveckling. Tre huvudmål har lyfts fram: Att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen. De Globala Målen är en fortsättning på Milleniemålen som gällde fram till årsskiftet då de nya målen tog vid. Samtliga av FN:s 193 medlemsländer [...]

4 05, 2016

Åtgärder genom samverkan (del 3 av 3)

2018-01-11T08:55:00+00:00 maj 4th, 2016|

Här kommer äntligen den tredje och avslutande delen av vår bloggserie om hur företag kan minska sina utsläpp internt, Åtgärder genom samverkan. Det är ovanligt att företag idag äger eller har kontroll över hela sin värdekedja, uppströms och nedströms i den egna verksamheten. Beroende på vilken ställning man har mot respektive part kan man ställa [...]

22 04, 2016

Dags att godkänna Parisavtalet

2016-04-21T09:46:34+00:00 april 22nd, 2016|

Idag hålls ratificeringsceremonin för Parisavtalet på FN:s högkvarter i New York. Avtalet är det som länderna tillsammans enades kring i december förra året vid COP21-mötet i Paris. Där beslutade man bland annat om att den globala uppvärmningen måste hållas under 2 grader. Nu, och ett år framöver, kan ledare för världens länder skriva under avtalet löpande. Avtalet kommer [...]

18 04, 2016

Åtgärder som kräver teknikskifte (del 2 av 3)

2016-04-18T14:12:41+00:00 april 18th, 2016|

Teknikskifte innebär att gå från en teknologi till en annan. Ett vanligt exempel är övergången till förnybar el som betyder att man köper el producerad från en annan teknologi, till exempel byter till vind från fossil, än man tidigare gjort. Samma sak gäller övergången till fordon med motorer anpassade till förnybara bränslen; vi byter från [...]

7 04, 2016

Hur minskar man sina utsläpp? (del 1 av 3)

2018-01-11T08:55:00+00:00 april 7th, 2016|

I samband med klimatmötet i Lima 2014 initierades det så kallade Non-State Actor Zone for Climate Action (NAZCA), ett initiativ som samlar åtaganden av företag, städer, subnationella regioner (t.ex. län och landskap) och investerare inom klimatområdet. Deltagarna i programmet har åtagit sig att på något vis minska sina utsläpp och bidra i omställningen från gammalt [...]