De flesta former av resor, boende och konsumtion bidrar till klimatförändringar.

För att motverka klimatförändringar måste vi globalt minska utsläppen av växthusgaser. Det första steget är att skaffa sig en bild över sin klimatpåverkan och ta fram en målbild och strategi för att minska sina utsläpp. Med hjälp av klimatkompensation tar man sitt fulla klimatansvar och får ett enkelt och tydligt initiativ som kan kommuniceras både internt och externt.

Klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Det kan liknas vid att man betalar någon för att ta hand om ens avfall, samtidigt som man själv är duktig på att minska avfallen, sorterar, så krävs en sista hantering. Företag och organisationer kan klimatkompensera för specifika produkter, aktiviteter, event, projekt eller för hela verksamhetens klimatpåverkan. Även privatpersoner kan klimatkompensera.

Olika typer av utsläppsreducerande initiativ används för klimatkompensation, där de vanligaste är installation av förnyelsebar elproduktion (istället för högt klimatpåverkande kolkfraft), energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog.

Att reducera sina utsläpp och klimatkompensera för dem är två lika viktiga handlingar och det ena eller andra bör inte exkluderas.

Det finns olika certifieringar som intygar kvalitét och effekt på de olika projekten. Till exempel är Clean Development Mechanism (CDM) ett certifikat som lyder under kriterier från FN och Kyotoprotokollet. En annan certifiering är Gold Standard som är en slags kvalitetsstämpel för de allra bästa klimatkompensationsprojekten. Läs mer om certifieringarna.

5 argument för att klimatkompensera

Önskar ni klimatkompensera?

KLIMATKOMPENSATION

Onlinetjänst

På klimatkompensera.se kan du enkelt klimatkompensera för dina utsläpp direkt.

Till Klimatkompensera.se
KLIMATKOMPENSATION

Begär offert

Kontakta oss om ni vill ha en offert på volymer över 50 ton CO2, om ni har specifika krav eller vill veta mer.

KONTAKTA MIG

Mer om klimatkompensation

KLIMATKOMPENSATION

Certifieringar

Projekten man klimatkompenserar genom har som regel en eller flera certifieringar med varierande kvalitét.

LÄS MER
KLIMATKOMPENSATION

Kravspecifikation

Vi har listat några av de viktigaste kraven ni bör ställa vid köp av klimatkompensation.

LÄS MER
INFORMATION

Handboken

Läs vår 3e upplaga av den uppskattade handboken som hjälper till att räta ut eventuella frågetecken.

LÄS MER
INFORMATION

Vanliga frågor

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna som kanske ger svaret på din fråga.

LÄS MER

Vill du veta mer om klimatkompensation?

Ja tack, kontakta mig