fbpx
Klimatkompensation2019-11-05T14:47:19+01:00

72 % av svenska konsumenter är villiga att betala mer för varor från klimatkompenserande företag*

Ta fullt klimatansvar – klimatkompensera

Idag ingår det för en seriös verksamhet att arbeta med att reducera sina växthusgasutsläpp. Lika självklart att det ska finnas med i klimatarbetet bör det också vara att ha klimatkompensation med. Klimatkompensation är nämligen en parallell åtgärd till utsläppsreduktion. De utsläpp som ännu inte kan reduceras ska klimatkompenseras för. Med hjälp av klimatkompensation kan verksamheter ta sitt fulla klimatansvar.

Klimatkompensation innebär att man finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en minskning av utsläpp som är lika stor som de utsläpp som man kompenserar för. Det kan liknas vid att man betalar någon för att ta hand om ens avfall, samtidigt som man själv är duktig på att minska och att sortera avfallet så krävs det en sista hantering av det avfall som inte kan undvikas. Företag och organisationer kan klimatkompensera för specifika produkter, aktiviteter, event, projekt eller för hela verksamhetens klimatpåverkan. Även privatpersoner kan klimatkompensera för till exempel resor och aktiviteter.

Det finns olika typer av initiativ för utsläppsreduktion som används för klimatkompensation. De vanligaste projekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog.

Att reducera sina växthusgasutsläpp och klimatkompensera för dem är två viktiga handlingar som båda bör finnas med i en ambitiös klimatstrategi hos verksamheter.

Det finns olika certifieringar som intygar kvalitet och effekt på de olika projekten. Till exempel är Clean Development Mechanism (CDM) ett certifikat som lyder under kriterier från FN och Kyotoprotokollet. En annan certifiering är Gold Standard som är en slags kvalitetsstämpel för de allra bästa klimatkompensationsprojekten där även social hållbarhet inkluderas. Du kan läsa mer om certifieringarna här.

Idag är det inte längre en fråga om att ha eller inte ha ett aktivt klimatarbete för företag, det är en fråga om hur ambitiöst arbetet ska vara och om man som företag vill ta täten i omställningen genom att till exempel uppnå klimatpositivitet – att kompensera för större växthusgasutsläpp än vad verksamheten egentligen har.

*Naturvårdsverkets Klimat Attityd 2017

5 affärsnyttor genom att klimatkompensera

Önskar ni att klimatkompensera?

KLIMATKOMPENSATION

Onlinetjänst

Du kan enkelt klimatkompensera för dina utsläpp direkt på klimatkompensera.se.

Till Klimatkompensera.se
KLIMATKOMPENSATION

Begär offert

Kontakta oss om ni vill ha en offert på volymer över 50 ton CO2e, om ni har specifika krav eller vill veta mer.

Mer om klimatkompensation

KLIMATKOMPENSATION

Certifieringar

Projekten man klimatkompenserar genom har som regel en eller flera certifieringar med varierande kvalitét.

KLIMATKOMPENSATION

Kravspecifikation

Vi har listat några av de viktigaste kraven ni bör ställa vid köp av klimatkompensation.

INFORMATION

Handboken

Läs vår 3e upplaga av den uppskattade handboken som hjälper till att räta ut eventuella frågetecken.

Artiklar om klimatkompensation

Vill du veta mer om klimatkompensation?