Genom att klimatkompensera kan verksamheter ta sitt fulla klimatansvar

Klimatkompensation är en parallell åtgärd till utsläppsreduktion. För att minska klimatförändringarna måste vi reducera utsläppen av växthusgaser globalt. Det första steget är att man skaffar sig en bild över sin klimatpåverkan genom att göra en klimatberäkning och sedan tar fram en strategi för att minska sina utsläpp och kunna nå sitt mål, till exempel att bli klimatneutral. Med hjälp av klimatkompensation kan verksamheter ta sitt fulla klimatansvar vilket enkelt och tydligt kan kommuniceras både internt och externt.

Klimatkompensation innebär att man finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en minskning av utsläpp som är lika stor som de utsläpp som man kompenserar för. Det kan liknas vid att man betalar någon för att ta hand om ens avfall, samtidigt som man själv är duktig på att minska och att sortera avfallet så krävs det en sista hantering av det avfall som inte kan undvikas. Företag och organisationer kan klimatkompensera för specifika produkter, aktiviteter, event, projekt eller för hela verksamhetens klimatpåverkan. Även privatpersoner kan klimatkompensera för till exempel resor och aktiviteter.

Det finns olika typer av initiativ för utsläppsreduktion som används för klimatkompensation. De vanligaste projekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog.

Att reducera sina utsläpp och klimatkompensera för dem är två viktiga handlingar som båda bör finnas med i en ambitiös klimatstrategi hos verksamheter.

Det finns olika certifieringar som intygar kvalitet och effekt på de olika projekten. Till exempel är Clean Development Mechanism (CDM) ett certifikat som lyder under kriterier från FN och Kyotoprotokollet. En annan certifiering är Gold Standard som är en slags kvalitetsstämpel för de allra bästa klimatkompensationsprojekten där även social hållbarhet inkluderas. Du kan läsa mer om certifieringarna här.

5 argument för att klimatkompensera

Önskar ni klimatkompensera?

KLIMATKOMPENSATION

Onlinetjänst

Du kan enkelt klimatkompensera för dina utsläpp direkt på klimatkompensera.se.

Till Klimatkompensera.se
KLIMATKOMPENSATION

Begär offert

Kontakta oss om ni vill ha en offert på volymer över 50 ton CO2e, om ni har specifika krav eller vill veta mer.

KONTAKTA MIG

Mer om klimatkompensation

KLIMATKOMPENSATION

Certifieringar

Projekten man klimatkompenserar genom har som regel en eller flera certifieringar med varierande kvalitét.

LÄS MER
KLIMATKOMPENSATION

Kravspecifikation

Vi har listat några av de viktigaste kraven ni bör ställa vid köp av klimatkompensation.

LÄS MER
INFORMATION

Handboken

Läs vår 3e upplaga av den uppskattade handboken som hjälper till att räta ut eventuella frågetecken.

LÄS MER
INFORMATION

Vanliga frågor

Vi har samlat några av de vanligaste frågorna som kan ge svaret på din fråga.

LÄS MER

Vill du veta mer om klimatkompensation?

Ja tack, kontakta mig