Certifieringar

Certifieringar för klimatkompensation

Det finns olika certifieringar och standarder för klimatkompensation och projekten som det kompenseras genom. Kvalitén på projekten och levererad klimatnytta kan därmed skilja sig åt, beroende på hur pass rigorös standarden är. Nyttan i projektet avgörs utifrån vilken standard köparen väljer, vilket är viktigt att ta i beaktande vid val av klimatkompensation.

Vill du veta mer om de certifieringar vi använder?

Ja tack, kontakta mig