Om klimatkompensation 2018-02-23T12:13:45+00:00

Om klimatkompensation

De flesta former av resor, boende och vår konsumtion bidrar, direkt eller indirekt, till klimatförändringar. Detta på grund av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och av andra växthusgaser. Vi bör minska utsläppen av växthusgaser globalt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen. Det första man bör göra är att ta reda på hur stor klimatpåverkan man har och minska sina utsläpp. För att ta sitt fulla klimatansvar och för en riktigt bra och långsiktig klimatstrategi bör man också klimatkompensera.

Vad är klimatkompensation?
Klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför den egna organisationen. Den åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Utsläppsreduktionen leder till minskade utsläpp någon annanstans. Man kan se klimatkompensation som en ”avfallshanteringstjänst” där man betalar någon annan för att ta hand om sitt avfall i form av koldioxidutsläpp.

Hur kan man klimatkompensera?
Det finns några olika kategorier och kvalitéer av utsläppsreducerande projekt, och det varierar mycket när det kommer till vilken klimatnytta de genererar. Läs mer om de olika sätten att klimatkompensera på här.

Vad och vem kan klimatkompensera?
Allt och alla som har en klimatpåverkan kan och bör klimatkompensera. Företag och organisationer kan klimatkompensera sin interna verksamhet eller också en produkt eller tjänst som de säljer. Privatpersoner kan klimatkompensera sina flygresor, bilresor eller sitt boende. Man kan också välja att klimatkompensera hela sin klimatpåverkan eller delar av den beroende på vilka mål man har.

6 argument för att klimatkompensera