fbpx
Klimatkompensation2020-01-17T16:53:34+01:00

Vad är klimatkompensation?

…och hur fungerar det.
Läs mer
Välj tjänster

Genom klimatkompensation tar man fullt klimatansvar

Idag ingår det för en seriös verksamhet att arbeta med att reducera sina växthusgasutsläpp. Lika självklart att det ska finnas med i klimatarbetet bör det också vara att ha klimatkompensation med. Klimatkompensation är nämligen en parallell åtgärd till utsläppsreduktion. De utsläpp som ännu inte kan reduceras ska klimatkompenseras för. Med hjälp av klimatkompensation kan verksamheter ta sitt fulla klimatansvar.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att man finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en minskning av utsläpp som är lika stor som de utsläpp som man kompenserar för. Det kan liknas vid att man betalar någon för att ta hand om ens avfall. För även om man själv är duktig på att minska och att sortera avfallet så krävs det ändå en sista hantering av det avfall som inte kan undvikas. Företag och organisationer kan klimatkompensera för specifika produkter, aktiviteter, event, projekt eller för hela verksamhetens klimatpåverkan. Även privatpersoner kan klimatkompensera för till exempel resor och aktiviteter.

Varför ska vi klimatkompensera?

Ett bra skäl till att klimatkompensera är att det ofta blir lönsamt i sig, när man gör det rätt:

Varumärket stärks: En heltäckande klimatstrategi ökar värdet i organisationens varumärke, vilket gör det lättare att attrahera och behålla såväl medarbetare som kunder.

Konkurrensfördel: Många är beredda att betala extra för klimatsmarta produkter, där klimatkompensation, tillsammans med klimateffektiv produktion och logistik, är ett effektivt sätt att producera produkter med minimal klimatpåverkan. Att klimatkompensera är därför ett sätt för er att möta dagens kund- och samhällskrav och få en ökad konkurrensfördel.

Ekonomiska faktorer: Att ta fram en klimatstrategi kan vara ett bra sätt att engagera medarbetare och fokusera organisationen på att minska resurs- och energianvändning. Det kan i sin tur leda till kostnadsbesparingar för verksamheten.

Hur vet vi att pengarna går till riktiga projekt?

Det finns olika certifieringar som intygar kvalitet och effekt på de olika projekten. Till exempel är Clean Development Mechanism (CDM) ett certifikat som lyder under kriterier från FN och Kyotoprotokollet. En annan certifiering är Gold Standard som är en slags kvalitetsstämpel för de allra bästa klimatkompensationsprojekten där även social hållbarhet inkluderas. Du kan läsa mer om certifieringarna här.

5 affärsnyttor genom att klimatkompensera

Det finns olika typer av initiativ för utsläppsreduktion som används för klimatkompensation. De vanligaste projekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog.

Att reducera sina växthusgasutsläpp och klimatkompensera för dem är två viktiga handlingar som båda bör finnas med i en ambitiös klimatstrategi hos verksamheter.

Idag är det inte längre en fråga om att ha eller inte ha ett aktivt klimatarbete för företag, det är en fråga om hur ambitiöst arbetet ska vara och om man som företag vill ta täten i omställningen genom att till exempel uppnå klimatpositivitet – att kompensera för större växthusgasutsläpp än vad verksamheten egentligen har.

*Naturvårdsverkets Klimat Attityd 2017

Vanliga myter om klimatkompensation

Det är ett avtalsbrev, man bara köper sig fri

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

Liknelsen bygger på tanken att klimatkompensation är ett sätt att köpa sig ett gott samvete, utan att ändra sitt beteende. Om en klimatstrategi enbart bygger på klimatkompensation kan man anklagas för att ha köpt sig fri från sitt ansvar. Om klimatkompensation däremot ingår i en klimatstrategi, som även omfattar åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan, blir kompensationen i stället ett sätt att fullborda sitt klimatansvar. Om klimatkompensation kan liknas vid ett avlatsbrev eller ej beror helt enkelt på om man låter klimatkompensationen sänka eller höja ambitionsnivån för det övriga klimatarbetet.

  • Företag som klimatkompenserar sänker sina utsläpp snabbare än de som inte kompenserar (källa: The Bottom Line Report)
  • Privatpersoner som kompenserar är dubbelt så aktiva i att reducera sin klimatpåverkan (källa: Novus)

Det är bättre att investera på hemmaplan

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

Ett argument mot att industriländer ska utföra klimatinvesteringar i utvecklingsländer är att de kan undvika åtgärder på hemmaplan. Det stämmer inte. Industriländerna måste även minska de egna utsläppen. Det räcker inte med att bara klimatkompensera, utan ett företag behöver även kombinera det med investeringar och åtgärder för att minska klimatpåverkan på hemmaplan. Men om vi inte samtidigt investerar i att upprusta utvecklingsländers energiinfrastruktur finns det en risk att det görs för sent. Klimatproblemet är så stort och så brådskande att vi inte kan unna oss lyxen att endast investera på hemmaplan. Vi måste även se det globalt.

Klimatkompensation är dyrt

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

Kostnaden för att klimatkompensera styrs av två saker: hur stora utsläpp som ska kompenseras samt vad det projektet kostar per ton. Även med den högsta kvalitén av klimatkompensation, Gold Standard CDM, som kan kosta några hundralappar per ton, brukar kostnaden för klimatkompensation endast utgöra en bråkdel av kostnaden för det som ska kompenseras.

Att klimatkompensera behöver inte innebära extra kostnader: genom att synliggöra utsläppskrävande resursanvändning leder införande av klimatkompensation inom en organisation ofta till reducering av kostnader exempelvis för resor, el, uppvärmning och bränsle – besparingar som ofta överstiger kostnaden för klimatkompensationen.

Det är bistånd - vi sysslar inte med sådant

Håll muspekaren över bilden för att läsa sanningen

Sanning:

Några ser klimatkompensation som ett slags bistånd. Det finns dock ett annat sätt att se på saken: klimatkompensation kan helt enkelt betraktas som ett avfallsproblem. De flesta verksamheter skapar avfall i många former, till exempel sopor och avloppsvatten, och de flesta tar också ett ansvar utöver det som är lagstadgat för det avfall man skapar, med till exempel källsortering och återvinning. Koldioxidavfall syns inte, men behöver ändå tas om hand, och när man klimatkompenserar gör man just detta.

Med avfallsperspektivet blir det tydligare att företag och organisationer har ett ansvar att ta hand om sin klimatpåverkan.

Klimatkompensation förklarat på 1 minut!

Önskar ni att klimatkompensera?

KLIMATKOMPENSATION

Onlinetjänst

Du kan enkelt klimatkompensera för dina utsläpp direkt på klimatkompensera.se.

Till Klimatkompensera.se
KLIMATKOMPENSATION

Begär offert

Kontakta oss om ni vill ha en offert på volymer över 50 ton CO2e, om ni har specifika krav eller vill veta mer.

KONTAKTA MIG

Mer om klimatkompensation

KLIMATKOMPENSATION

Certifieringar

Projekten man klimatkompenserar genom har som regel en eller flera certifieringar med varierande kvalitét.

LÄS MER
KLIMATKOMPENSATION

Kravspecifikation

Vi har listat några av de viktigaste kraven ni bör ställa vid köp av klimatkompensation.

LÄS MER
INFORMATION

Handboken

Läs vår 3e upplaga av den uppskattade handboken som hjälper till att räta ut eventuella frågetecken.

LÄS MER

Artiklar om klimatkompensation

Vill du veta mer om hur du klimatkompenserar?

Ja tack, kontakta mig