Kravställning vid klimatkompensering

I de flesta branscher är normen att man lägger sin beställning för en viss vara eller tjänst, varefter leverantören producerar den, eller tar den från lagerhyllan, och levererar den till beställaren för att slutligen skicka en faktura. Vi tycker att klimatkompensation ska fungera på liknande sätt. Det är dessvärre inte alltid så det ser ut och vi har därför formulerat nedan punkter som stöd i er upphandlingsprocess.

Vill du veta mer om vilka krav du bör ställa på klimatkompensation?